Mokslai

AR ESI PASIRUOŠĘS MESTI IŠŠŪKĮ PATS SAU IR TAVE SUPANČIAM PASAULIUI!!!

TIKSLAS, MISIJA IR VIZIJA

 MŪSŲ TIKSLAS – KURTI, IEŠKOTI IR ĮGYVENDINTI NAUJAS UNIVERSALIAS EZOTERINIŲ MOKSLŲ MOKYMO SISTEMAS, KURIŲ DĖKA ŽMONĖS GALĖTŲ SEMTIS ŽINIŲ, KURIOS KEISTŲ PATĮ ŽMOGŲ JO PATIES DVASINIO TOBULĖJIMO IR SĄMONINGUMO KRYPTIMI.

 MŪSŲ MISIJA – SAVO STUDENTAMS SIŪLYTI EZOTERINES STUDIJAS, KITOKIĄ ŽINIŲ KOKYBĘ, PRAKTINĮ KŪRYBINĮ DARBĄ, BENDRUOMENIŠKUMĄ, KLUBINĮ BENDRAVIMĄ, IŠVYKAS IR EKSKURSIJAS BEI LAISVALAIKĮ BENDRAMINČIŲ TARPE, O SVARBIAUSIA – ASMENYBINĮ IR DVASINĮ AUGIMĄ.

 MŪSŲ VIZIJA – TAPTI TARPTAUTINIO LYGIO EZOTERINIŲ MOKSLŲ IR TYRIMŲ TRAUKOS CENTRU, KURIAME KIEKVIENAM ŽMOGUI BŪTŲ SUDARYTOS TINKAMOS SĄLYGOS STUDIJUOTI IR TOBULĖTI.

 PAGRINDINĖS VERTYBĖS – MEILĖ, PAKANTUMAS IR TOLERANCIJA DARNOJE SU PROFESIONALUMU IR MOKSLINIU POŽIŪRIU.

 Kas gali studijuoti ?

Ezoterinių Mokslų Akademija, dar kitaip vadinama Ezoterinės Filosofijos Akademija yra pirmas laiptelis į ezoterinių mokslų pasaulį. Ji neruošia šamanų, būrėjų, parapsichologų ar panašios pakraipos specialistų.

Pagrindinis akademijos uždavinys – suteikti ieškantiems savęs bei norintiems tobulėti dvasiškai žmonėms daugiaplanį ir visapusišką savęs, Pasaulio ir Dievo suvokimą, todėl studijuoti gali visi, išskyrus psichikos sutrikimų turintys žmonės, taip pat alkoholikai ir narkomanai.

 Kuo naujoji Akademija skirsis nuo kitų ?

Pagrindinis skirtumas yra tas, kad Ezoterinių Mokslų Akademijoje yra dėstoma ezoterinė filosofija. Paskaitas veda tiktai akademijos rektorius Mindaugas Stravinskas

Suteikiamos visapusiškos, viena į kitą integruotos žinios apie Žmogų, Visatą, Dievą bei galimybė jas savaip, kūrybiškai interpretuoti.

Akademijoje nėra vieningų visiems privalomų tiesų, vertinama tolerancija ir įvairovė, nes kiekvienas žmogus individualus ir gali pats atsirinkti tas tiesas, kurios jam artimos.

Mokslai prasideda einamų metų pirmą spalio penktadienį 2018.10.05

Šiuo metu mokslai vyksta tik Kauno mieste. Neatmetama galimybė kurti filialus ir kituose miestuose.

Mokslų trukmė

Yra 7 kursai. Pabaigus kurį nors kursą yra laikomas egzaminas. Sėkmingai išlaikius egzaminą, mokiniui yra suteikiamas atitinkamas įšventinimas ir išduodamas atitinkamas pažymėjimas

Stojančiųjų į Ezoterinių Mokslų Akademiją dėmesiui

Visi norintys mokytis Ezoterinių Mokslų Akademijoje (toliau EMA) privalo parašyti „Motyvacinį laišką“, kuriame turi būti išdėstyti sekantys punktai:

1. Autobiografija;

2. Gal turėjote kokių nors stiprių išgyvenimų: praradimai, klinikinė mirtis, … ;

3. Prieš tai įgytos ezoterinės žinios: seminarai, mokymo kursai, ezoterinio pobūdžio mokyklos, … ;

4. Kodėl pasirinkote ezoterinius mokslus?;

5. Kodėl norite mokytis EMA, o ne kitoje tokio pat pobūdžio mokykloje?;

6. Kas įtakojo Jūsų tokį pasirinkimą?;

7. Jūsų nuomonė ką Jums gali duoti EMA;

8. Ką Jūs pats (i) galite duoti EMA?;

9. Kaip Jūs įsivaizduojate mokslus EMA: Ko Jus turi išmokyti EMA? Kokie turi būti dėstytojai? … ;

10. Kaip ir kur žadate panaudoti įgytas ezoterines žinias?;

Šalia to turi būti prisegtas, Jūsų paties nuomonė – rašinėlis tema: „ Kaip teisingai pasirinkti ezoterinio pobūdžio mokyklą?“

Visa tai siųsti el. paštu: ezoterinismokslas@gmail.com

Rektorius pasilieka pats sau teisę atsiųsti neigiamą atsakymą, nenurodydamas priežasčių.

Stojamųjų egzaminų nėra.

Kas pusmetį rašomos esė (trumpi 2-5 lapų aprašymai apie savo pasikeitimus, įspūdžius ir t.t.).

Po kiekvieno užsiėmimo reikia sąžiningai atlikti visus užduotus namų darbus. Jei ezoterikos studentas ateina į paskaitą neatlikęs namų darbų, jis yra neįleidžiamas į paskaitą.

Akademijoje rašomi vertinimo balai „pažymiai“. Jie yra neatsiejamas paranormalių sugebėjimų vertimo balas (PSI), kuris turės labai didelę įtaką ezoterinių studijų pabaigoje.

Jei studijų pabaigoje ezoterikos studento paranormalių sugebėjimų koeficientas (PSI) yra mažesnis nei 62%, jis gauna tik ezoterinių mokslų baigimo pažymėjimą, kuriame yra įrašoma išklausytų valandų skaičius, jei PSI yra daugiau arba lygus 62% ezoterikos studentas gauna ezoterinių mokslų bakalauro arba magistro laipsnio diplomą su priedėliu, kuriame yra įrašyta visa informacija apie nuveiktus darbus (mokslo metu baigti kursai, perskaitytos paskaitos, apginti diplominiai darbai ir kiti „nusižengimai“).

Paskaitoms ruošiasi ne tik dėstytojas, bet ir ezoterikos studentai: renka informacija apie būsimos paskaitos temą. Paskaitų metų vyksta betarpiškas bendravimas, kurių metų yra daug svarbesnė būsimų ezoterikos specialistų nuomonė, nei dėstytojo.

Per mokslo metus kiekvienas ezoterikos studentas perskaito ne mažiau kaip 2 dėstytojo užduotas paskaitas. Paskaitos apimtis ne mažesnė kaip 2 akademinės valandos. Paskaitos kokybę vertina „balais“ kiti ezoterikos studentai. Pasiruošimo laikotarpis 2 savaitės.

Tą pačią temą, vienas kitą papildydami, gali paruošti ir keli ezoterikos studentai.

Yra galimybė į savo paskaitas pasikviesti artimuosius, draugus ir pažįstamus.

Prieš kiekvieną paskaitą ir paskaitos pabaigoje ezoterikos studentai atlieka PSI testą kurį nurodo dėstytojas. Taip gaunamas „atgalinis rezultatas“, kaip jūs dirbate namuose.

Jei ezoterinių studijų metu ezoterikos studentas, nepriklausomai nuo priežasties, praleidžia 3 paskaitas jis paruošia savo 4 ak. val. paskaitą, kurią perskaito akademijoje.

Laisvi klausytojai nepriimami.

Paskaitos vyksta kiekvieną penktadienį, nuo 17.00 iki 20.00 val. Laikas gali keistis.

Tuo pačiu metu galima mokytis ir kitose ezoterinio pobūdžio mokyklose, ir tuo pačiu metu – Ezoterinių Mokslų Akademijoje.

Žinių vertinimo sistema:

Studijų klausytojas, norintis gauti akademijos atitinkamo kurso baigimo pažymėjimą, rašo baigiamąjį darbą ir laiko egzaminus.

Norintis gauti akademijos baigimo atitinkamo kurso pažymėjimą, turi per paskutinius mokslo metus parašyti ne mažiau 2 darbus pagal pasirinktas temas ir juos perskaityti kaip paskaitas.

Paskutinių mokslų metų gale yra privaloma parašyti diplominį darbą, kuris bus saugojamas akademijos archyve.

Rimtas įspėjimas tiems kas galvoja studijuoti ezoterinius mokslus Ezoterinių Mokslų Akademijoje: Ezoterinių Mokslų Akademija (ar ji pripažinta, ar nepripažinta) yra mokymo įstaiga ir joje reikia mokytis. Neslėpsiu, laukia labai daug darbo ir gana sunkaus. Siekiu, kad Ezoterinių Mokslų Akademija taptų prestižine ezoterinių mokymų įstaiga. Joje jau mokosi tik tie žmonės, kurie nesiekia lengvai pasiekiamų žinių, o tie kurie savo žinias verčia išmintimi.

Kiti klausimai:

Kiek kainuoja studijos Ezoterinių Mokslų Akademijoje?

Šiuo metu mokslai Ezoterinių Mokslų Akademijoje kainuoja 1000 Eur. metams. Galima ir dalimis. Pusę sumos 500 Eur. sumokate iš karto, o kita pusė sumokama iki kitų metų vasario mėnesio pirmos dienos.

Ar bus oficialiai pripažįstami Ezoterinių Mokslų Akademijos baigimo diplomai?

Ezoterinių Mokslų Akademijos baigimo diplomai bus pripažįstami kol kas tik besidominčių ezoterika žmonių gretose. Sieksime, kad tik tie žmonės kurie baigė Ezoterinių Mokslų Akademiją ir panašaus pobūdžių mokyklas galėtų nokintis, arba gilinti savo žinias Taro kortų būrimo, astrologijos, chiromantijos, bioenergetikos, magijos ir kitose netradicinių mokslų būreliuose, kursuose, ezoterinėse mokyklose ar akademijose. Daugelyje užsienio šalių, taip pat ir Europos Sąjungoje yra pripažįstami neformalaus ugdymo įstaigų išduoti pažymėjimai ar diplomai, jei juose pažymima kiek paskaitų – valandų žmogus yra išklausęs. Užsienyje ezoterinių mokslų diplomams “svorio” suteikia visuomenėje žinomų gildijų ir asociacijų kvalifikaciniai liudijimai. Lietuvoje, prie Respublikinės ezoterikų konferedacijos veikia atestacinė komisija, kuri vertina tokių specialistų tikrumą ir patikimumą. Ezoterinių Mokslų Akademija bendradarbiauja su Respublikine ezoterikų konfederacija ir sieks, kad tik tie kurie baigė Ezoterinių Mokslų Akademiją, ar yra baigę kitas pradines ezoterinių žinių mokyklas ar akademijas būtų toliau atestuojami Respublikinėje ezoterikų konfederacijoje. Žinoma, Lietuvos respublika tokių pažymėjimų ir diplomų kol kas nepripažįsta, bet ateityje planuojama užmegzti kontaktus su kitomis ES šalyse veikiančiomis ir oficialiai pripažintomis ezoterikos ir parapsichologijos mokyklomis bei mėginsime papildomai gauti jų diplomus, kurie oficialiai galioja visose ES šalyje, taip pat bus pripažinti (tai tik laiko klausimas) ir Lietuvoje.

 Kaip sudaromi tvarkaraščiai ir kokia tvarka vyksta paskaitos ?

Paskaitos akademijoje vyksta Kaune – penktadieniais, nuo 17.00 val., viena paskaita trunka 4 akademines valandas., pertrauka – 15-20 min. Vieną dieną gali būti skaitomos dvi paskaitos. Ateityje numatomi užsiėmimai 2 dienas per savaitę. Mėnesinį paskaitų grafiką grupės vadovai studentams siūlo iš anksto, tačiau jį bus galima pakoreguoti atsižvelgiant į pageidavimus bei neišvengiamas aplinkybes. Ateityje tvarkaraščius bei priminimus apie paskaitas studentai gaus elektroniniu paštu, taip pat ši informacija bus talpinama internete www.ezoterinismokslas.lt

 Kokia žinių vertinimo ir skatinimo sistema ?

Vienintelė kol kas numatoma žinių vertinimo priemonė – temos pristatymas. Klausytojai gali turėti žinių ir patirties kokioje nors vienos dėstomos disciplinos srityje, todėl savo nuožiūra gali pasirinkti parašyti temą paskaitai ir pateikti ją klausytojams. Mokslo metų pradžioje, kiekvienas 2 kurso studentas, grupės vadovui turi pateikti temų sąrašą ir suderinti datas, kada maždaug gali būti pasiruošta skaityti paskaitas. Ateityje numatoma mokytis du kartus per savaitę, tad vieną dieną būtų skaitomos dėstytojų paskaitos, o kitą – studentų pasirinktos temos (pagal formą, tai labiau primintų koliokviumus).

 Kokia studentų priėmimo į akademiją tvarką ?

Akademijos klausytojais gali tapti visi Lietuvos žmonės nuo 18 metų, išskyrus tuos kurie turi psichikos sutrikimų, alkoholikai, arba tie kurie vartoja narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas arba vaistus. Norintys studijuoti ir gauti akademijos atitinkamo kurso baigimo pažymėjimą turi užpildyti Ezoterinių Mokslų Akademijos klausytojo anketą.

 Ar galima bus įsirašyti paskaitas į vaizdo ir garso skaitmenines laikmenas ?

Taip, galima. Be to ši paslauga bus teikiama centralizuoti, su sąlyga, jei lektorius sutiks būti filmuojamas, fotografuojamas. Tokiu atveju paskaitų įrašus galima bus įsigyti už papildomą, simbolinį mokestį. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje planuojame išleisti kompaktinį diską su geriausių paskaitų įrašais. Tie kompaktiniai diskai bus saugomi Akademijos bibliotekoje ir norintys juos peržiūrėti, ar įsirašyti, galės pasiskolinti.

 Ar akademijoje galima bus įsigyti vadovėlių ir kitokių mokymo priemonių ?

Kol kas ne, bet ateityje planuojama, kiekviename padalinyje įrengti po biblioteką, kuriose būtų galima įsigyti ezoterinių mokslų šakų vadovėlius bei mokymo priemones.

Ar galima mokintis nuotoliniu būdu?

Taip. Jau yra galimybė ezoterinės filosofijos mokytis nuotoliniu būdu.

Mokslai nuotoliniu būdu

Mokytis ezoterinių mokslų nuotoliniu būdu galima dviem būdais:

  1. Įsigyti pas mane ezoterinės filosofijos mokymo vadovėlį „Žmogus ezoterikoje“.

Kam šis mokymo vadovėlis yra skirtas? Ką jis duos? Kokia iš jo nauda? Šis ezoterinės filosofijos mokymo vadovėlis yra skirtas visiems, bet ne jaunesniems, kaip 16 metų amžiaus žmonėms. Jame yra aprašomas naujas supratimas apie žmogaus energetiką, paskirtį, tarpusavio santykius, įvairūs išgyvenimo klausimai ir t.t. Kaip žmogui tapti laimingu? Kaip nesirgti? Kas tai yra pinigų energija? Kaip ją pritraukti? Kaip tapti magnetu, kuris traukia vien tik sėkmę į jūsų šeimą? Kaip sukurti šeimą? Kas tai yra vyras ir moteris? Kas tai yra seksualinė energija ir kaip ją valdyti? Kur ji randasi? Kaip apsaugoti savo namus, savo biznį ir patį save nuo blogos energijos? Kaip gydyti žmones? Kur slypi ligų atsiradimo paslaptis? Kaip susirasti vyrą? Kaip susirasti moterį? Kaip išlaikyti gerus tarpusavio santykius? Kaip sukurti verslą? Kas tai yra prakeikimai, nužiūrėjimai, užkalbėjimai ir sugadinimai? Kaip nuo jų pasisaugoti? ir t.t. ir t.t. ir t.t.

Viskas yra parašyta remiantis sveiku protu. Jokios mistikos, jokių būrimų, jokios magijos ir t.t. Bet už tai yra labai daug praktinių pratimų, mantrų ir žinoma ezoterinės filosofijos.

Po kiekvieno kurso baigimo turėsite išlaikyti egzaminą. Sėkmingai išlaikius egzaminą gausite to kurso įšventinimą ir jam atitinkantį pažymėjimą. Tik pabaigus tam tikrą kursą, gausite galimybę įsigyti sekantį kursą.

Kiekvienas kursas yra „pdf“ failo formate. Knygos neleisiu. Jei kas norės galės patys atsispausdinti ir susirišti kaip knygą.

Rimtas perspėjimas: Kiekvienas kursas yra skirtas tik tam žmogui, kuris jį pas mane nusipirks. Tiems žmonėms kurie išleistą vadovėlį įsigys kitu keliu, galiu rimtai pranešti: Jei naudosite ten duotas praktikas, jos jums nedirbs ir gali net pakenkti. Kodėl taip yra, viską perskaitysite I kurso įvade.

Šiuo metu I kurso kaina yra 500 Eur.

Viso vieno kurso pilnai užteks visiems metams, ar net daugiau.

Tai yra mokymo vadovėlis, o ne romanas, todėl jį patartina skaityti neskubant ir visus pratimus atlikti sąžiningai. Tam, kad duota praktika suveiktų, daugelį pratimų reikia atlikti kiekvieną dieną po vieną kartą ir visus metus.

Dirbsite sąžiningai – sėkmė garantuota.

Tie kurie įsigys ezoterinės filosofijos mokymo vadovėlį, kilus bet kokiems klausimams dėl kokios nors duotos praktikos teisingo atlikimo, galės su manimi susisiekti telefonu, Skype, ar užeiti pas mane į ofisą.

Garantija: Tiems, kas tiesiogiai įsigys pas mane ezoterinės filosofijos mokymo vadovėlį suteikiama 100% ir 60% pinigų grąžinimo garantija. Tai reiškia, jei 1 savaitės bėgyje nuo vadovėlio išsiuntimo datos, jums nepatiks duota medžiaga, aš be jokių ginčų jums grąžinsiu visus jūsų sumokėtus pinigus, o jei duota medžiaga jums nepatiks laike pusę metų, aš iš karto grąžinsiu 300 Eur. 200 Eur. pasiliksiu sau kaip kompensaciją už įdėtą darbą ir sugaištą laiką.

  1. Užsirašyti į Facebook uždarą grupę „Ezoterinės filosofijos pamokėlės“. Ten kiekvieną sekmadienį Jūs gausite po vieną ezoterinės filosofijos video pamokėlę, kurią Jūs galėsite bet kada peržiūrėti. Pamokėlės trunka nuo 15 min. iki vienos valnados. Kiekvienos pamokėlės pabaigoje yra duodama užduotis parašyti savo supratimą apie kitos pamokėlės temą. Rašinėlis rašomas remiantis tiktai savo supratimu, o ne nurašant iš kitų šaltinių. Jei kas nors neaišku, Jūs visada galite man parašyti, ar užduoti klausimus tiesiogiai per Facebook. Aš į juos atsakau kai tik galiu. Klausimai gali būti užduodami tiktai susiję su duotos pamokėlės tema.

Pamokėlės yra mokamos: 35 Eur. už einamą mėnesį į priekį.

Jei neatliekate namų užduoties, ar nesumokate pinigėlių, tuomet Jūs esate pašalinamas iš grupės.

Tai yra padaryta tam, kad mokytumėtės atsakomybės už savo pasirinkimus.

Pabaigus/išklausius I kursą  yra laikomi egzaminai. Jei egzaminas yra išlaikomas, tuomet Jūs gaunate įšventinimą į  praeitą kursą ir Jums yra suteikiama teisė mokytis kitame.

Ezoterinių Mokslų Akademija yra prestižinė ezoterinės filosofijos mokykla ir į ją aš priimu tiktai patikrintus mokinius.

 

SĖKMĖS