Kas tai yra ezoterika

Parapsichologija, bioenergetika, chirologija, chiromantija, numerologija, magija, telekinezė, telepatija, okultizmas, biolokacija, astrologija, liaudies medicina, taip pat bet kokios žinios susijusios su dvasia, siela, astralu, taip pat ir Dievu, masažas, meditacija, atsipalaidavimas ir t.t. – visa tai yra vadinama vienu žodžiu EZOTERIKA. O bet koks šių žinių mokymasis, tobulinimas yra EZOTERINIS MOKSLAS. Todėl, jei Jūs pasiryžę pasinerti į patį sunkiausią mokslą, t.y. Savęs, Visatos pažinimą- Jūs kaip ten kur reikia.

Tarptautinių žodžių žodyne ezotèrinis [gr. esōterikos – vidinis, uždaras], slaptas, paslaptingas, prieinamas tik išrinktiesiems (apie rel. apeigas, magiškas formules); neprieinamas ir jis daugiausia siejamas su žodžiu „magija“- kuris kilęs iš graikų kalbos ir reiškia burtus, kerus. Prietarų ženklai, būrimai, užkeikimai, stebuklai yra visų religinių kultų sudedamoji dalis ir visada tai buvo paslaptis. O kas yra paslaptis visada baugino ir traukė žmogų. Daugelyje senovės šaltinių magija- tai išmintis. Anglų kalba terminas „ magas“ reiškia „stebukladarys“.

Ezoterika tai ne vien tik visokie prietarai ir įvairiausios apeigos, tai tik laukiniam žmogui būdingų pažiūrų liekana, bet tai yra pats sunkiausias darbas kurį turi atlikti žmogus. Ir jis tą darbą daro visą savo gyvenimą- tai darbas su pačiu savimi. KŪRYBA. Štai kas varo žmogų į priekį.

Dabar yra labai paplitęs tikėjimas, kad ezoterika yra didysis mokslas, atskleidžiantis Visatos kelius, vedančius į Dievo širdį. Ir čia nieko nuostabaus, nes tikras ezoterikas neatmeta Dievo, kaip nori visiems įteigti bažnyčia, bet kaip tik atranda Dievą savo širdyje, tuo pačiu atranda Dievą kitų širdyse. Ezoterikoje Dievas yra laisvas, mylintis, visiems padedantis ir skleidžiantis tik meilę ir šviesą. Jis neriša, nėra pavydus, kerštingas ir nėra dogmatiškas ar fanatiškas. Dogmatizmas beveik visada pereina į fanatiškumą, o tai jau yra sektos požymiai. Žmogus sukurtas laisvei. Nors prisirišimas yra laisvas pasirinkimas, nes pats žmogus nusprendžia prie ko jį labiausiai traukia, bet prisirišimas tai tikrai dar ne laisvė.

Ezoterikai yra labai išsilavinę žmonės, kuriems ezoterika yra tam tikra virpesių teorija. Gal labiau tiktų žodžiai „tam tikra energija“. Toks ezoterinis supratimas siejasi su nauju mokslu- kvantine fizika. Užtenka prisiminti A. Beily knygą „Atomo sąmonė“. Tai ką mes vadiname materija, yra tam tikri virpesiai, srovės, tankis, dažnis, magnetizmas, kartu ir šviesa. Tai galima pavadinti elektra.

Visa gamta yra gyva. Taip vadinamas hilozoistinis mąstymas, būdingas dar senovės graikams, 18 amžiuje plitęs Europoje. Galima daryti išvadą, kad ir akmuo mąsto.

Į pasaulį reikia žiūrėti naujomis akimis, vertinti nauju protu. Taip gimsta nauja išmintis. O čia laukia nauji atradimai. Visata sugeba kurti įvairovę ir kartu išskiria didžiulį srautą dalelių, sklinda tam tikros bangos, kurios taip pat yra energijos nešiotojos. Vandenio eroje, informacijos amžiuje, istorija labiau negu bet kada rutuliojasi pakopomis. Ant spiralinių polių statomi rūmai.

Virpesiais galima gauti amžiną variklį.

Ypač daug dėmesio skiriama vandens (potvynių ir atoslūgių) energijai. O jei pažiūrėtume į dangų, tai suvoktume, kad ne veltui daugelis senovės religijų garbino Saulę, kaip Dievą.

Verta dėmesio Elmar R. Gruber knyga „Psi protokolai“. Pasirodo, kad parapsichologijos mokslo laimėjimai labai aktyviai buvo naudojami Antrojo pasaulinio karo metu. Ir ypač išsiskyrė dvi valstybės: Sovietų Sąjunga ir Jungtinės Valstijos. Buvo kuriami nauji ginklai, naudojami žmogaus telepatiniai sugebėjimai, sėkmingai mėginama perduoti informaciją per atstumą. Buvo studijuojama, kaip žmogų veikia garsai, spalvos, kvapai. Kaip galima sukūrus tam tikras magnetines bangas, sukelti infarktą, insultą.

Niekas labiau nesidomi ezoterika, kaip kariuomenė. Šiaurės Atlanto gynybiniame aljanse neslepiama, kad būtų idealu, jeigu karybai kiekviena šalis skirtų ne mažiau kaip po 2 proc. savo bendrojo vidaus produkto (BVP). Lietuvos atveju tai kasmet būtų daugiau kaip 2 mlrd. litų. Iš maždaug 23–25 mlrd. litų kasmečio valstybės biudžeto. Tai tikrai būtų labai solidi suma. Bet kol kas ji Lietuvai nepakeliama. Savo krašto apsaugai skiriame gerokai mažiau – nė milijardo nėra. Vadinasi, mažiau kaip 1 proc. BVP. Ir tai tikrai ne maži pinigai.

Karyboje, o ypač žvalgyboje jau niekam nekelia sarkastiškos šypsenos, kad žmogus turi aurą, kad ją galima pamatyti, kad ji kaip žmogaus pasas, kuris parodo žmogaus tikrąjį veidą, kad galima per atstumą paveikti kitą žmogų ir ne vieną, mintimis persikelti į priešo stovyklą ir pamatyti kas ten yra kuriama ir t.t. Visa tai yra tik tobulinama. Nematomas pasaulis vis labiau darosi matomas.

Iš to kas parašyta, savaime kyla klausimas, o kaip ezoterika, kurią kai kas vadina subtiliąja psichologija? Nes ezoterikas sugeba išgauti subtilius virpesius, kurie taurina jo dvasią, padeda suartinti žemę ir dangų.

Manau, kad ezoterikui visada malonu bendrauti su mokslininkais. Bet kartu tai ir sudėtinga, nes mokslininkai remiasi dėsniais, o tai reiškia, kad esant tam tikroms sąlygoms bus gautas toks pat rezultatas. Mokslininkas visada turi stogą, pro kurį prasiveržti nėra lengva. Ezoteriko mintys, veiksmai ieško Visatos kelių. Kartu jam yra labai nelengva. Jis gali priimti sprendimus, kurių mokslas nefiksuoja. Ezoterikas žino, bet ne visada tai gali įrodyti. Be to, jį visada slegia pareiga ir atsakomybė. Kas bus, jeigu informacija paklius į blogas rankas? Gali nukentėti tas pats žmogus, kuris nesugeba pamažu tobulėti, nori staigaus rezultato. Ypač tai atsitinka bandant keisti save, patobulinti valią, charakterį. Ne viską galima keisti, ne viskas derinasi, norai ne visada susiję su realybe. Žmogus pasirinkęs ezoteriko kelią, turi labai daug dirbti, tobulėti ir kartais paverkti – kai aplink save mato skurdą, badą, neteisybę.

Išvada – reikalingas pažinimas, kantrybė ir pagarba.

Ezoterinės literatūros labai daug. Pradžioje viskas skaitoma paeiliui, perkama kiekviena nauja knyga. Verta atsiminti, kad 50 procentų žmogaus sveikatos ir pasisekimo lemia gyvenimo būdas, įsitikinimai, prisirišimas, 20 proc.- genetika, paveldimumas, 20 proc.- sugebėjimas įveikti ydas ir 10 proc.-medicina.

Todėl siekiant įvaldyti ezoteriką, tobulėti ir padėti žmonėms, viskas prasideda nuo bioenergetinių savybių, kitaip tariant, bendravimo su kosmine išmintimi. Energetiką padeda pažinti Su Džok, Cigun, Reiki ir daugelis kitų mokslų. Vėliau išmokstama panaikinti nužiūrėjimus, prakeikimus, pradeda atsiverti trečioji akis, vadinamoji aiškiaregystės dovana. Nejučiomis ateina ir auros matymas, išauga susidomėjimas karmos diagnostika. Kai kas susidomi mediumizmu, dvasios levitacija. Didelę prasmę įgyja sapnai. Praplėtus pasąmonę išauga dvasios galimybės, plečiasi ir sąmonė.

Ezoteriko kelias sunkus: mano manymu jis turi atsisakyti spiritinių gėrimų. Daugelis senovės kultūrų manė, kad alkoholis- demonų kraujas. Nevartoti keiksmažodžių, nes tai- demonų kalba. Saikingas maistas. Ezoteriku tampama tik tada, kai išmokstama visiems atleisti, džiaugtis. Didžiausias džiaugsmas- nekaltai kentėti. Nėra didesnės laimės, kaip būti kartu su Kristumi, nes tai yra meilės ir gailestingumo Dievas. Norint būti ezoteriku reikia išmokti atsiprašyti, nusižeminti. Tegul tave aukština kiti, bet ne tu pats save.

Ezoterika, mano nuomone yra pats teisingiausias ėjimas per šitą gyvenimą. Kada pradedi suprasti esmę viso to kas vyksta aplink tave, tu pradedi tiesiog prasmingai plaukti gyvenimo upe, bet ne taip kaip sakoma „plaukti pasroviui“. Esmė yra tame, kad dauguma žmonių plaukia taip, kaip nori pati SISTEMA (kur neša srovė), arba taip kaip nori kiti.  Kada žmogus pradeda atrasti ezoteriką kaip mokslą, jis pradeda suvokti, kad jis gali plaukti taip kaip jis pats nori, tuo pačiu gali pasirinkti kurio kranto laikytis, kada sustoti ir netgi gali susikurti savo upę. Ezoterikas išsilaisvina iš mus visus įkalinančios SISTEMOS jungo. Tik supraskite mane teisingai. Mus supančios visagalės SISTEMOS neįmanoma palikti, nebent kada mirštame, todėl ezoterikas yra toje pačioje sistemoje kaip ir visi, tačiau jis viskuo naudojasi harmoningai: jam dingsta noras viską keisti, reikalauti, kad gyvenimas jam tarnautų… Tokiu būdu plaukimas tampa ne beprasmis ir kiekvienas yris yra atliekamas sąmoningai ir apgalvotai. Tai ir yra Laimės formulė:

S + K + E = Laimė

S – sąmoningumo lygis, lankstumas ir sugebėjimas prisitaikyti prie esamų gyvenimiškų sąlygų, savigarba;

K – Karminės ligos ir pati Karma – atlygis už savo veiksmus iš praeitų gyvenimų. Tiksliau, pasąmonės – nesąmoningų veiksmų pasireiškimas šiame gyvenime;

E – ezoterinės žinios šiame gyvenime – tai yra aukštesnis dvasingumo lygis, o dvasingumas yra Visatos dėsnių žinojimas ir jų laikymasis.

Laimingas žmogus yra mylintis žmogus. Todėl, jei jūs esate nelaimingi, tuomet jūs dar nemokate mylėti: jūsų meilė dar yra paremta savanaudiškumo išskaičiavimais.

Ezoterika leidžia pažinti Tiesą, o Tiesa yra tame, kad nėra jokios Tiesos, todėl, kad nieko nėra pastovaus, viskas kinta. Yra tik momentinė Tiesa: pasakei ir iš karto tai jau tampa netiesa.

Ezoterika nėra kažkuo didingesnė už kitas sistemas ir nesuteikia jokių pirmumo teisių, ji tik suteikia žmogui pasitenkinimo ir teisingumo pojūtį, nors geriau būtų galima pakalbėti ne apie tai ką ji duoda, o apie tai ką ji pasiima. Ji pasiima: nusivylimą, nepasitenkinimą, kritiką kitų atžvilgiu, o svarbiausia ji pasiima tą jausmą, kad mums vis kažko trūksta. Ezoterika, kaip branduolinis sprogimas sunaikina visą jūsų ankstesnį supratimą, bet nuo to jums pasidaro tik geriau.

Atsigręždamas žmogus atgal, į savo praeitį, vis pagalvoja: „ Kas pas mane dabar yra? Ką aš įgijau? Ką sukaupiau?“. Kai kas savo turtu laiko pinigus, vaikus, nekilnojamą turtą, valdžią. Ezoteriko turtas yra ne išorėje, o viduje ir tas turtas nėra materialus. Todėl to turto negalima sugriauti, atimti, sudeginti ar dar kaip nors sunaikinti. Tokiu būdu ezoterikas praranda norą jį saugoti. Jam atsiranda tik noras tobulėti. Juk pasaulis yra nepažinus.

Ezoterika tai yra toks dvasios grožis, kuris užpildo visą žmogaus gyvenimą. Ezoterikas visada pakyla virš kalnų, miškų, jūrų. Jis eina takais, kurie veda į Visatos išmintį. Jis visada pirmas, visada rizikuoja, kaip ir kiekvienas žmogus, daro klaidų, gal kiek dažniau verkia, moka gyventi džiaugsmu, kuria grožį, savo šypsena džiugina pasaulį, nori apkabinti, išbučiuoti visus ir kiekvienam pasakyti gerą žodį.

Dirbant su žmonėmis, energijomis visada yra galimybė suklysti, juk yra dirbama su subtiliuoju pasauliu. Tuo labai naudojasi televizija, bažnyčia, gydytojai. Manau, kad tai kalba pavydas. Pats tuo įsitikinau būdamas Amerikoje. Jei ten pasakai, kad esi ezoterikas, magas, parapsichologas, tuomet į tave žiūrima su pagarba. Tai ko pas mus labai trūksta, jau nekalbu kas darosi šeimose. Jei moksleivis mokykloje neišlaiko egzamino, tuomet jam leidžiama jį perlaikyti. Netgi yra sukurta žinių vertinimo sistema: seniau buvo penkiabalė, dabar jau dešimtbalė. Jei mokinys, studentas iš 10 klausimų atsako į 6, tuomet jo žinios yra įvertinamos atitinkamu balu, bet niekas nesako, kad jis yra kvailys, ar aferistas. O štai kada ezoterikas iš 10 atvejų padeda 6, jis yra pavadinamas, ne pavadinamas, o apšaukiamas aferistu. Taip televizija formuoja žmonių sąmonę. Ji už tai ką parodo neatsako, bet žmogus visada atsakys prieš Visatą, Dievą ir savo sąžinę. Ką daryti, duodu jums patiems nuspręsti. Klysti yra žmogiška ir niekas nuo to neapsaugotas. Čia labai tiktų Kristaus žodžiai: „ Kas be nuodėmės, tegul pirmas meta akmenį“. Suklydus svarbiausia padaryti išvadas ir pasistengti daugiau tokių klaidų nekartoti. Taip dirba ezoterikas.

Ezoterikas turi lavinti savo protą. Kitaip nebus ir dvasingumo, o be dvasingumo – išminties. Įdomu ir tai, kad pažindami žmogų, galime suprasti Visatos struktūrą.

Pabaigai norėčiau viską apibendrinti. Kaip pastebėjome visa Visata yra judėjime. Viskas juda. Net mirtis nėra pabaiga, tai tik perėjimas į kitą būseną. Žmogus tai Visata, Gamta. Garsus gamtoje išgirstame tik būdami tyloje, nuramindami savo jausmus, Ego. Norisi tik kvėpuoti, stebėti ir nieko nekeisti. Gamta labai jautri. Ją galima valdyti. Gaila, kad tai darome nesuprasdami ką darome. Ezoterika tai mokslas apimantis visas sferas, bet viskas prasideda nuo paties mažiausio- tai nuo paties savęs pažinimo. O tai kaip jau minėjau yra pats sunkiausias darbas, kurį privalo daryti kiekvienas žmogus ir visą savo gyvenimą.

 

ez. m. dr. Mindaugas Stravinskas