Visatos dėsniai

Ji yra visų Visatoje vykstančių reiškinių tobulumo priežastis

smaragdinė lentelė ( 3000 m. pr. Kr.)

 

Visa ko pagrindas yra tikėjimas – žmogus be tikėjimo kaip medis be šaknų.

          Tikėkite bet kuo: daiktu, reiškiniu, žmogumi, savo paties pajautimu ir t.t., nes tikėjimas yra visa ko pagrindas. Jei einate pas gydytoją, dvasininką, parapsichologą, bioenergetiką, ar važiuojate kur nors ir tikite, kad tai jums padės, tai 99% kad jūs pasveiksite.

           Norint atrasti ir suprasti Visatos dėsnius, visų pirma reikia suprasti Meilės dėsnius. Be Meilės dėsnių niekas nei Visatoje, nei Žemėje nevyksta. Meilės dėsniai galioja ir dieną ir naktį. Jie galioja tiek jaunam, tiek senam. Jie yra nepavaldūs Laikui. Jie galioja nepriklausomai nuo to nei kaip mes suvokiame „realybę“, nei koks mūsų išsilavinimas, visuomeninė, ar šeimyninė padėtis, nei kokia lytis, o tuo labiau nei kokia mūsų finansinė padėtis. Visatoje visi esame vienodi ir visi vienodai atsakingi.

 

  MEILĖS DĖSNIAI

Pats pirmas Meilės dėsnis yra Traukos dėsnis: „Panašus traukia panašų“

 Nesišvaistykite žodžiu MYLIU bet kur ir bet kada. Jei jau pasakėte MYLIU, tuomet mylėkite amžinai

 Jei mylite, tai paleiskite Meilė atleidžia viską, netgi neištikimybę

 Meilė – tai džiaugsmas. Jei nejaučiate džiaugsmo širdyje, tuomet dar neišmokote mylėti

 Nereikia stengtis būti geru, reikia būti sąžiningu sau pačiam

 

 

VISATOS DĖSNIAI

Kiekvienas žmogus kuria savo pasaulį ir savo gyvenimą

          Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą – ir savo vidumi yra kūrėjas. Savo gyvenimo Kūrėjas. Savo gyvenimą žmogus kuria savo mintimis, jausmais, emocijomis. Mūsų veiksmai prasideda ne nuo žodžio ir ne nuo veiksmo, o nuo mūsų minties.       

          Mūsų mintys ir jausmai materializuojasi – jie tampa realybe. Mintis yra energija, ji gimsta mūsų dvasioje ir niekur nedingsta. Čia galioja energijos išsaugojimo įstatymas. Bet kokia mintis, pasiųsta į išorinį pasaulį, sukuria tam tikras formas ir įvykius mūsų gyvenime. Tokiu būdu, šita energija sugrįžta pas mus atgal vienokia ar kitokia forma.

          Iš to seka, kad: „ panašus traukia panašų“. Jei mūsų mintis agresyvi, tuomet ir įvykiai susikuria agresyvūs. Jei mūsų mintis pozityvi ir savyje neša gėrį ir meilę, tuomet ji įsikūnija į realybę, kuri neša mums tik gerus išgyvenimus. Kokias mintis kurti- spręskite jūs patys.

          Mes patys kuriame pasaulį, kuriame gyvename. Kiekvienas iš mūsų gyvename unikalioje realybėje, tiksliau Realybės modelyje, kuris yra pastatytas ant individualaus patyrimo arba mūsų protėvių patyrimo pagrindo. Iš tikrųjų mus supantis pasaulis mums yra nesuprantamas ir mes esame priversti jį supaprastinti, kad jaustumėmės saugūs ir galėtume išgyventi. Tokiu būdu: mūsų kūno būsena, sveikatos fizinė ir dvasinė būsena, santykiai su žmonėmis ir artimaisiais, darbas, finansinė padėtis – visa tai mūsų minčių, jausmų ir emocijų atspindys ir transformacija.

          Iš čia seka teiginys, kad: „ Visi mes gyvename mūsų pačių minčių sukurtame harmoningame, darniame ir teisingame pasaulyje“.

          Visi gyvenime gauname tai, kuo tikime. Kitais žodžiais tariant: „Išorė atspindi vidų“.

          Kai kam labai sunku priimti šitą teiginį. Jei jūsų gyvenime ko nors trūksta, arba iškyla kokia neteisybė, tai nepulkite ką nors kaltinti ir daryti iš savęs aukos. Viso to priežastis slypi ne tik išoriniame pasaulyje, arba kaip mes kartais mėgstame viską suversti išorinėms aplinkybėms, bet visų pirma tai slypi mūsų pačių viduje. Žvilgtelėkite į savo vidų.

          Jei mes patys kuriame savo pasaulį, tuomet mes galime jį ir pakeisti. Kaip tai padaryti?

          Jei jūs norite pakeisti jus supantį pasaulį ir jus supančius žmones, tai prisiminkite, kad viskas kas jus supa, – tai jūsų pačių atspindys ( išorė atspindi vidų ). Todėl, pradėkite nuo savęs. Kada jūs pakeisite save, tuomet pasikeis jus supantys žmonės ir aplinkybės. Sudirbs atspindžio įstatymas.

          Jei jums kas nors nepatinka kituose žmonėse, tuomet tai būtinai yra jumyse, jūsų pasąmonėje. Atsisakykit nuo noro keisti aplinkinį pasaulį, žmones. Priimkite juos tokius, kokie jie yra. Keiskitės patys- tuomet ir pasaulis pasikeis.

          Jei jūs ko nors šalinatės, tai už to slepiasi kažkokia tai baimė, arba kažkoks tai skausmas, tai yra tai, per ką jūs turite pereiti, arba gauti labai svarbią pamoką.

          Tarp tikros realybės ir jūsų susikurto modelio, kuriame jūs gyvenate, yra didelis skirtumas. Mūsų pasąmonė pastoviai kuria pasaulio modelį, naudodama Realybės informaciją ir energiją ir tą informaciją pateikia mūsų sąmonei. Kitaip sakant, mūsų sąmonė yra stebėtojo padėtyje ir vertina tuos įvykius, kuriuos mums pateikia mūsų pasąmonė.

          Visų mūsų susikurti pasauliai, skiriasi vienas nuo kito. Kiekvienas žmogus gyvena savame pasaulyje, skirtingame nuo kitų.

          Tas tikras Realybės modelis, kuriame mes gyvename, atitinka mūsų pasąmonės programą, kuri susiformuoja jau vaikystėje. Tokiu būdu, išorė atspindi vidų.

          Kadangi kiekvienas atskirai kuria savo pasaulį, tokiu būdu kiekvienas turi prisiimti sau atsakomybę už savo susikurtą pasaulį.

          Atsakomybės dėsnis – tai pats svarbiausias momentas darbui su pačiu savimi. Tai daug kas supranta savaip, todėl, kad sumaišo atsakomybės jausmą su kaltės jausmu. Prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą reiškia visiškas atsisakymas kaltinti aplinkinius ir patį save, išsilaisvinimas nuo gailesčio, kritikos, pasmerkimo ir neapykantos. Jei jūs prisiimate atsakomybę sau, tai jūs pradedate gyventi pilnavertį gyvenimą ir jau niekas neprivers jūsų kentėti, jokie prakeikimai ir nužiūrėjimai jūsų neveiks. Jūs patys kursite aplinkybes savo gyvenime taip, kaip jums patiems norėsis. Jūs aplink save susikursite ypatingą aplinką, kuri padės keistis jus supantiems žmonėms. Keisdami savo įsitikinimus, jūs keičiate savo pasaulį.

          Žmonės patys sukuria sau ligas, nesėkmes, reiškia, pašalindami priežastis, patys gali nuo jų išsilaisvinti. Priežastys randasi pačiame žmoguje, o ne kur kitur.

          Štai jos: a)     Tikslo, prasmės ir savo gyvenimo paskirties nesupratimas; b)    Visatos dėsnių nesupratimas ir nesilaikymas; c)     Sąmonėje ir pasąmonėje pražūtingų ir agresyvių minčių, jausmų ir emocijų buvimas.

          Liga – tai Visatos pusiausvyros ir harmonijos pažeidimo signalas. Todėl su savo liga elkitės pagarbiai; priimkite savo ligą. Liga – tai mūsų pražūtingų minčių, poelgių ir ketinimų išorinis atspindys.  Tai mūsų pačių pasąmonės apsauga nuo mūsų pačių pražūtingų poelgių ir minčių. Ligonis – tai toks žmogus, pas kurį yra serganti pasaulėžiūra. Reiškia, norint išgydyti ligą, reikia pakeisti savo pasaulėžiūrą.

          Žmonės priprato prie tokio stereotipinio mąstymo, pagal kurį liga – tai priešas ir su kuriuo reikia kovoti bet kokiomis priemonėmis, neatsižvelgiant į pasekmes. Bet kovoti su liga – reiškia kovoti su pačiu savimi. Todėl priimkite ligą ir tokiu būdu atsisakykite nuo kovos su pačiu savimi. Visatoje nėra tokios jėgos, kurios nebūtų galima panaudoti pozityviu būdu. Jūsų liga – tai ir yra ta jėga. Naudokitės ja kaip priemone saviugdai.

          Pasirinkimo dėsnis. Kada žmogus prisiima ant savęs atsakomybę už savo gyvenimą, už savo pasaulį, tuomet pas jį atsiranda pasirinkimo laisvė. Jis tampa savo gyvenimo šeimininku, magu ir stebukladariu. Jis gali laisvai rinktis, kokiomis mintimis jam geriausia naudotis. Šitoje situacijoje žmogus yra galingesnis ir yra aukščiau nei angelas todėl, kad gali pasirinkti tarp gėrio ir blogio. Žmogus nuo pat gimimo laisvas!

          Pasąmonėje yra saugojama informacija apie bet kokį įvykį kuris įvyksta Visatoje. Tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų žino viską.

          Įsivaizduokite vieną organizmo ląstelę. Ji negali matyti viso organizmo, bet joje yra informacija apie visą organizmą. Ji yra užkoduota genetiniame lygmenyje. Žmogus – taip pat yra tokia pati Visatos ląstelė. Jos pasąmonėje yra saugojama visa informacija apie praeitį, dabartį ir netgi apie ateitį. Šituo dėsniu paaiškinami visi fenomenai: aiškeriagystė, įvairios pranašystės ir t.t. Arba minčių skaitymas ir jų perdavimas per bet kokį atstumą. Būrimas taip pat priklauso šitam dėsniui. Kiekvienas žmogus gali išvystyti šitas antgamtiškas galias ir net dar daugiau. Reikalingas tik ketinimų ir minčių švarumas, tiksliau jų nebuvimas.

          Kuo didesnis minčių švarumo lygis, tuo daugiau žmogus turi gabumų ir tuo tikresnę informaciją jis gauna iš Visatos. Pasakysiu paprasčiau: kuo mažiau agresijos jūsų dvasioje, jūsų pasąmonėje, tuo geresnis ir įdomesnis tampa jūsų gyvenimas, tuo mažiau ligų ir daugiau gabumų jumyse atsiskleis. Pakeisti save – tai visų pirma reiškia atsikratyti nuo agresyvių minčių ir emocijų, kurios augina jūsų puikybę.

          Vientisumo dėsnis. Kadangi žmogus yra tik maža Dievo ir Visatos dalelė, todėl ji visada veržiasi tapti didesne dalele. Niutonas atrado visuotinį traukos dėsnį materialiems kūnams, bet šitas dėsnis galioja ir gyvoms energetinėms – informacinėms struktūroms. Bet koks gyvas padaras nuo pat gimimo yra visuminis ir žmogus tuo labiau todėl, kad jis gyvena tikroje Realybėje, bet žmogaus protas padalino pasaulį į atskiras dalis, tuo pačiu suardė visumą. Todėl žmogus, visą savo gyvenimą, pasąmoningai bando tą visumą rasti ir sujungti. Religijoje tai vadinama „Eiti link Dievo“. Visa tai sujungia visus žmones ir ne tik žmones, bet visas būtybes esančias šiame pasaulyje ir ne tik šiame pasaulyje, bet ir visoje Visatoje.

          Reiškia, kad paskutinis tikslas, vystymosi kelyje, pas visus yra vienodas. Dalis siekia visumos. Dvasia veržiasi link Dievo. Kiekvienam žmogui visą gyvenimą neduoda ramybės jo atitolimas nuo ištakų. Jis viską jaučia intuityviai ir veržiasi link to. Mūsų gyvenime tai atrodo kaip dvasinės ramybės, laimės, malonumų paieškos. Būdamas paieškose, žmogus prisiriša prie žemiškų daiktų, tikėdamasis, kad čia įgys amžiną palaimą. Jis bando užsimiršti galvodamas apie pinigus, valgį, daiktus, malonumus, seksą, bendraudamas, bet su laiku jis vis giliau suvokia visų šitų dalykų praradimo skausmą. Laikui einant ir senstant, žmogus pajunta kažkokį tai viduje tuštumos jausmą, kad gyvendamas prarado svarbiausią dalyką, dėl kurio buvo duotas gyvenimas. Bet jėgos jau ne tos.

          Dievas žmogui duoda gyvenimą ir suvokimą, kad jis tą suvokimą praturtintų pačio gyvenimo proceso suvokimu ir įneštų savo unikalų įnašą į Visatos proceso evoliuciją. Čia ir yra atsakymas į amžiną klausimą: „ Kokia gyvenimo esmė ir tikslas?“ Kiekvienas žmogus pasąmoningai jaučia pagrindinę gyvenimo esmę ir tikslą – gyventi šitame pasaulyje ir siekti, kad jo susikurtas realybės modelis būtų kuo daugiau panašesnis į pačią Realybę. Sujungti sąmoningumą su pasąmoningumu. Tik tokiu būdu jis galės įgyti visuminį savęs vientisumą.

          Pozityvaus ketinimo dėsnis. Visas mūsų gyvenimas – tai nė akimirkai nesustojantis mūsų sąmoningų ir pasąmoningų ketinimų procesas. Kiekvienas žmogus turi savo unikalų gyvenimo kelią ir jis nusprendžiamas pasąmonės lygmenyje. Labai svarbu žinoti, kad mūsų pasąmonė visada įgyvendina mums patiems apibrėžtus pozityvius ketinimus. Žmogus yra labai sudėtingas ir subalansuotas organizmas. Todėl, pas jį niekada nebūna šiaip sau. Maža to – bet koks žmogaus poelgis ( taip pat ir ligos) turi savo pozityvią funkciją tam tikrame apibrėžtame kontekste. Kad ir ką mes bedarytume, ar bet kokias situacijas bekurtume savo gyvenime, kad ir bet kokiomis ligomis besirgtume – visa tai tik mūsų pozityvių ketinimų įvykdymo būdai.

          Ketinimas negali būti negatyvus, vien todėl, kad negatyvaus supratimo gamtoje paprasčiausiai neegzistuoja. Neigimas yra tik mūsų kalboje.

          Žmogus nepajėgus atsisakyti nuo savo ketinimų. Tai jam neįmanoma. Toks gyvenimas. Todėl neverta kovoti su pačiu savimi – paprasčiausiai reikia keisti savo mintis ir elgsenos įpročius. Paprasčiausia užtenka tik suvokti savo ketinimus, kurti naujus ir keisti įpročius. Toks supratimas jūsų gyvenimą padarys pilnavertį ir sąmoningą.

          Kaip jūs supratote, visa gyvenimo magija yra mumyse. Mūsų mintyse ir emocijose. Klausimas tik tame, kaip išmokti visa tai valdyti. Kaip išmokti kurti reikalingus tikslus ir realizuoti juos savo gyvenime taip, kad jie neštų kuo daugiau džiaugsmo ir pasitenkinimo. Visai nesvarbu, ką jūs veikiate savo gyvenime ir ko siekiate, svarbu štai kas – ar mes esame laimingi ir ar neša visa tai mums džiaugsmą?

          Ketinimo magijos supratimas – tai savo kūrybinių jėgų suvokimas, realizacija ir nesibaigiantis tobulėjimo procesas.

 

7 PAGRINDINIAI VISATOS DĖSNIAI

 

          Visatoje,  atrodo tokiame chaotiškame pasaulyje, egzistuoja savi įstatymai, sava tvarka. Šita tvarka, mūsų akimis, yra vos vos įžiūrima. Bet šiaip ar taip ji YRA ir daro didelę įtaką viskam kas yra šiame pasaulyje. Čia mes pabandysime išnagrinėti septynis Visatos dėsnius- pagrindinius Visatos dėsnius. Kai kuriuos jūs jau žinote, esate girdėję, arba susipažinę. Kaip pavyzdžiui, traukos dėsnis, kuris yra tik vibracijos ir reliatyvumo dėsnio dalis. Kiekvienas iš šių dėsnių yra savaip reikalingas ir svarbus. Jie veikia visada ir visur, nepriklausomai ar mes juos žinome ar ne.

          Jūs galite šiuos dėsnius panaudoti, kad pritrauktumėte į savo gyvenimą turtus, sveikatą, nuostabius santykius. Prasiskverbkite visa savo esybe į šiuos dėsnius ir pradėkite veikti tik naudodamiesi jais, tokiu būdu jūs priartėsite prie pačio didžiausio pasisekimo jūsų gyvenime – prie pilnatvės jausmo, prie Visatos, prie Dievo.

 1. Traukos ir vibracijos dėsnis.

          Viskas Visatoje juda ir niekas nėra Ramybės būsenoje. Mes plaukiojame judančioje jūroje. Čia ir slypi didžiausia gyvenimo paslaptis. Jūs visada kažkur judate ir viskas aplink jus juda. Jūs judate link kažko ir kažkas juda link jūsų. Tai yra virpesiai ir trauka. To pačio dažnumo virpesys rezonuoja su tokiu pačiu dažniu, tokiu būdu energija pritraukia tokią pačią energiją. Viskas yra energija, taip pat ir jūsų mintys. Jūsų mintys yra virpesiai, kuriuos jūs pasiunčiate į Visatą. Kuomet jūs susikaupiate, jūsų virpesiai tampa stipresni ir dažnesni. Jūsų mintys – kosminių bangų energijos, kurios prasiskverbia į Laiką ir Erdvę. Tokiu būdu, koncentracija į kažkokią mintį ar idėją iššaukia panašius virpesius.

 Kaip tai panaudoti: galvokite apie tai ko jūs norite, o ne apie tai ko jūs nenorite. Jei jūs jaučiatės nesmagiai, įsiklausykite apie ką jūs galvojate ir pagalvokite apie ką nors gero ir linksmo.

 1. Virsmo dėsnis.

          Šis dėsnis sako, kad energija pereina iš vieno būvio į kitą. Viskas juda, viskas keičiasi. Visata yra besikeičiančių energijų virsmų šokyje. Niekas nestovi vietoje, net jei jums atrodo, kad jūs nesikeičiate, viskas aplink jus keičiasi. Kadangi jūsų mintys yra kūrybinės ( jūs jas kuriate), tokiu būdu jos gali virsti fizinėmis. Kuo dažniau jūs apie ką nors galvojate ir norite, tuo daugiau kūrybinių minčių jūs sunaudojate, tuo didesnė tikimybė, kad jos materializuosis. Visata prisitaiko prie jūsų minčių.

Kaip tai panaudoti: sukaupkite savo energiją ir pastangas, visas mintis ir įtaką, kad pritrauktumėte tai ko norite ir neabejotinai jūsų norai materializuosis.

 1. Ritmo dėsnis.

          Ritmo dėsnis sako, kad viskas turi savo ciklą. Viskas juda į vieną pusę ir atgal, įteka ir išteka, svyruoja pirmyn ir atgal, yra potvynis ir atoslūgis. Naktį keičia diena, pats gyvenimas save atnaujina. Pas visus yra geras laikas ir blogas, niekas nelieka toks koks buvo. Pasikeitimai yra pastovūs. Žinojimas, kad „viskas praeina“ yra didi išmintis. Šis dėsnis reguliuoja planetų judėjimą orbitomis, o taip pat pasireiškia augalijos ir mineralų karalystėse. Vyrai ir moterys šio dėsnio veikimą gali matyti kaip savo psichinės, fizinės ir emocinės būklės pasireiškimuose. Ritmo dėsnis yra universalus.

Kaip tai panaudoti: kuomet jūs pajaučiate savo emocinės būklės ir fizinių jėgų kritimą, kada viskas griūna ir jums visai nesiseka, žinokite, kad viskas greitai pasikeis į gerą pusę. Galvokite apie tai ir viskas pasikeis.

 1. Priežasties ir pasekmės dėsnis.

           Šis dėsnis sako, kad kiekviena priežastis turi savo pasekmę ir kad kiekviena pasekmė turi savo priežastį. Atsitiktinumų nebūna ir Visatoje tokio supratimo iš viso nėra. Viskas vyksta pagal dėsnius ir niekas negali jų išvengti. Kiekvienas mūsų veiksmas turi priežastį ir pasekmę ir taip iki begalybės- tokiu būdu susidaro begalinė priežasčių ir pasekmių grandinė. Šį dėsnį galima pavadinti pačiu svarbiausiu: Dėsnių Dėsniu. Kiekvienas iš mūsų esame susidomėję tik rezultatu. Mūsų fizinė sveikata, santykiai, pagarba, finansinis pelnas – visa tai gali būti tiek priežastimi, tiek pasekme. Reikia visą savo dėmesį sukaupti į priežastis, tuomet pasekmė greitai ateis. Būkite dėmesingi apie ką jūs galvojate. Taip dirba šis dėsnis.

Kaip tai panaudoti: pastoviai galvokite ir veikite vadovaudamiesi ko jūs norite. Viską ką jūs pasiunčiate į Visatą, sugrįžta. Kiekvienam žmogui sakykite tik gražius žodžius  ir elkitės su visais pagarbiai ir visa tai jums sugrįš. Niekada nesijaudinkite dėl to, ką jūs ruošiatės gauti, koks bus rezultatas, paprasčiausiai susikaupkite tam ką jūs galite duoti.

 1. Reliatyvumo dėsnis.

          Šis dėsnis sako, kad viskas reliatyvu. Nėra nei blogio, nei gėrio. Neegzistuoja nei mažo, nei didelio, niekas nejuda nei greitai, nei lėtai. Viskas atsiranda tik lyginant du dalykus vieną su kitu. Palyginimas atsiranda tik tuomet, kada žmogus visa tai bando su kuo nors  palyginti. Gamtą, vertybes arba kokybę galima išmatuoti tik palyginus su kitu objektu. Tuo pačiu norisi pažymėti, kad visi dėsniai yra vienas su kitu surišti ir vienas kitą papildo. Visi dėsniai turi būti tarpusavyje surišti, kitaip sakant, jie turi būti harmoningi ir gyventi vienas su kitu sutarime ir atitikime. Šito dėsnio supratimas jums leidžia suprasti daugumą gamtos paslapčių, kurie atrodo nesuprantami. Visuomet kada jūs panaudojate šį dėsnį jūs visada laimite. Pakanka tik suprasti, kad yra tokių žmonių kurie kai ką daro už jus geriau ir jūs darote kai ką geriau nei kiti žmonės.

Kaip tai panaudoti: kuo dažniau praktikuokite šį dėsnį įvairiose savo gyvenimo situacijose, kas yra kas, kas yra blogesnėje situacijoje nei jūs, tokiu būdu jūs save geriau pažinsite. Panaudokite šį dėsnį tam, kad pakeltumėte savo vertę, žinoma, jei tam yra reikalas.

 1. Poliariškumo dėsnis.

          Visa Visata yra poliariška ir viskas kas joje yra turi savo poliariškumą. Nėra vidinės dalies, be išorinės. Nėra šalčio be šilumos, šviesos be tamsos. Kur yra viršus, ten yra apačia. Visada yra kairė pusė ir dešinė, galas ir priekis. Jei yra gėris, yra ir blogis. Poliariškumo dėsnis sako ne tik apie, kad viskas turi savo kitą pusę, priešingybę, bet jis kalba ir apie lygiateisiškumą. Jei nuo grindų iki lubų yra 3 metrai, tai ir nuo lubų iki grindų yra 3 metrai. Jei nuo Kauno iki Vilniaus yra 100 kilometrų, tai ir nuo Vilniaus iki Kauno yra 100 kilometrų. Ir kitaip net negali būti. Jei jūsų gyvenime įvyksta kas nors blogo, tuomet tame yra ir gėrio.

Kaip tai panaudoti: visuomet ieškokite tik gėrio žmonėse ir bet kokiose situacijose. Jei tai rasite žmoguje, pasakykite jam komplimentą, o pozityvus mąstymas jūsų prote leis jums pasijusti daug geriau. Apie ką jūs galvojate, visa tai jūs padauginate savo gyvenime.

 1. Lyties dėsnis.

          Lyties dėsnis pasireiškia visuose daiktuose, kaip vyriškuose, taip ir moteriškuose. Būtent šis dėsnis reguliuoja tai kas yra sukurta. Žodis „kūrinys“ labai dažnai panaudojamas neteisingai, todėl, kad niekas nėra sukuriamas. Visi nauji dalykai yra tik kažko tai pamaina, pamaina į kažką tai. Be dualizmo principo, vyriško ir moteriško prado, negali būti net kalbos apie potencialų skirtumus, judėjimą, regeneraciją. Šis dėsnis parodo, kad viskas gamtoje turi vyrišką ir moterišką pradžią. Jie abu yra reikalingi , kad viskas gyvuotų. Taip pat, šis dėsnis sako, kad visos mintys, kaip sėklos ( mintys – dvasinės sėklos), prieš pasirodant, turi savo inkubacinį laikotarpį. Kitaip sakant, po tikslo pasirinkimo arba po vaizdo susikūrimo galvoje, turi praeiti tam tikras laiko tarpas, kol tas vaizdas materializuosis.

Kaip tai panaudoti: visuomet likite susikaupę ir žinokite, kad jūsų visi tikslai taps realybe savu laiku. Žinokite, kad taip bus.

17 komentarų

 1. Aiskiai it suprantamai .Gala mokyklose to niekas nemoko,butent tada,Kara formuojasi,zmogus,gat to del,it kencia visit nuo saves ir kitu nesupratimo,ir neranda,gyvenime prasmes.

 2. Aš suvokiau pagrindinį dėsnį’ kaip pagerinti gyvenimo kokybę’ dabar KiIEKVIENĄ DIENĄ PAŽADU SAU ‘ taikyti Meilės dėsnį.kuris yra Dalintis Meile ir Būtinai išmokti priimti MEILĘ.

  • Visada džiugu matyti, kada žmogus pradeda eiti savęs tobulinimo keliu. Tik noriu perspėti: Nepradėkite tą kelią eiti nuo tariamo dvasingumo ir tuo labiau nuo meilės. Kodėl? Todėl, kad meilė žmogui yra duodama tiktai vieną kartą visiems gyvenimams. Tai Visatos dovana. Prarasite, tuomet gyvensite tiktai tariamoje, savo susikurtoje egoistinėje meilėje, kuri deja yra visiškai nepanaši tikrąją. Nuo ko pradėsite kentėti, bet ne džiaugtis. Prisiminkite: Meilė – tai džiaugsmas. Todėl jei Jūs nemokate džiaugtis, tuomet Jūs nemokate ir mylėti :)
   Sėkmės

 3. Labai Jums ačiū už taip aiškiai, lengvai suprantama kalba išdėstytas žinias. Pravers ir sau, ir dalinantis su artimaisiais.

 4. Dziaugiuosi, kad uztikau sita puslapi ir kad ezoterikos mokslas yra pripazintas pasaulyje. Atradau cia nauju dalyku, bei patvirtino tai, ka jau zinojau. Sekmes kuriant nuostabia realybe

 5. Sveiki. Tikrai tiksliai įdomūs straipsniai. Norėjau paklausti, kas tai yra? Tarkim žmogus atrado arba suprato reiškinį, bet sunku patikėti ir ieško arba randa tą patvirtinimą. Tokie patvirtinimai būna stiprūs, nepasiruošiusiam tokių žinių priimti.

  • Ezoterinė aksioma: „Kaip galima netikėti tuo, kas gali būti?“ Gyvenimas žmogų mokina tada, kada jis pradeda teigti, kad taip nėra. Todėl reikia viskuo tikėti ir netikėti, tada nebus tokių sukrėtimų.
   Sėkmės

 6. Sveiki, gal galetumete atsakyti. Aciu Jums is anksto .
  Mano giminaite buvo vienuole virs 60 metu. Tarnavo Prancuzijoje nuo 1929m. Mirdama Ji paprase Seseru man atsiusti Jos daiktus po mirties . Viskas tilpo I nedidele dezute. Joje buvo kryzelis neiprastos formos, su kazkokiu uzrasu ir medalionai. Klausimas butu – ar as galiu saugiai juos nesioti ?

  • Nešioti tikrai nepatarčiau, o štai laikyti, kaip relikviją, prisiminimą – galite. Kryžiaus ženklas niekada nereiškė gero, sėkmingo ir laimingo gyvenimo. Kryžius yra kryžius: sunkus, pasiaukojantis, nusileidžiantis, vienišiaus, kančios… ir mirties ženklas. Tai joks gyvenimo ir mirties susikirtimas, ar panašiai. Visi tą supranta, tiktai to nenori, arba nedrįsta sakyti. Jūsų giminaitė, kaip vienuolė priėmė įžadus ir užsikrovė tą kryžių sau ant kaklo. Tai jos pasirinkimas. Nemanau, kad ji buvo laiminga. Nors, yra ir tokių žmonių, kurie kenčia ir tai laiko laime. Pavyzdžiui man, tai tikrai nesuprantama. Net mano Mokytojas sakydavo: „Didžiausia laimė, nekaltai kentėti“. Bet tai taikydavo tarpusavio santykiams, bet ne religijai. Ir man atrodo, kad dauguma žmonių ne tuo keliu pasuko. Religija turi žmones vesti į džiaugsmą, o ne į pamaldžią kančią. Pavyzdžiui man, net klūpėjimas ant šaltų grindų, ypač dabar, kada sąnariai jau daug jautresni, yra tikra kančia ir niekas manęs neįtikins, kad tai džiaugsmas. Aš džiaugiuosi, kada man šilta, patogu ir jauku. Nemanau, kad ir Jūs norėtumėte visko atsižadėti ir užimti savo giminaitės vietą??? Todėl, Jūs gyvenkite savo džiaugsmingą gyvenimą, taip kaip jums patogu ir norisi. O palikimą turėkite ir saugokite, kur nors dėžutėje, kaip atminimą. Galite toje dėžutėje palikti raštelį su aprašymu, kas tai per daiktai ir iš kur jie gauti. Ką gali žinoti, į kokias rankas jie paklius. Taip pat galite ten palikti ir mano atsakymą. Manau, kad jis ir kitiems padės…
   Sėkmės

  • As esu dekinga Jums be galo ! Profesionalaus atsakymo laukiau daug metu, man buvo labai neramu Del saugaus nesiojimo ir nors labai norejau , bet kazkodel jutau baime . Dabar turiu issamu ir nuostabu atsakyma ! Aciu !!! Jusu puslapi atradau atsitiktinaj ir godziai perskaiciau keleta kartu, tada issirasiau mintis ir jas paskaitinesiu kaip priminima Del Visatos desniu. Aciu ,kad esate ir, kad dalinates ziniomis su mumis visais !

 7. As isdrysiu paklausti dar vieno klausimo, kuris neduoda man ramybes. Jeigu galetumete, atsakykite ,prasau. Ir vel Aciu Jums is anksto.
  Turiu giminaiciu nuotraukas , darytas 1880-1931 laikotarpyje. Ar galiu jas kabinti ant sienos, ar geriau laikyti albume ? O gal nuotraukos turi senaties termina kuomet darom ka norim ir tai yra saugu ?

Parašykite komentarą