Ne vėliava ir ne vėjas

Du žmogeliai ginčijasi dėl vėliavos.

Vienas, visiškai įsitikinęs sako:

– Juda vėliava.

Kitas:

– Juda vėjas.

Pro šalį ėjo Mokytojas. Jis sustojo ir tarė:

– Juda protas!

Parašykite komentarą