Dvasinio Mokytojo beieškant…

Visų pirma norėčiau pakalbėti apie Dvasinį Mokytoją ir Sielos Mokytoją ( bažnytiniu žargonu Sielovadininkai). Kuo jie vienas nuo kito skiriasi? Daugelis iš karto pasakytų, kad Sielos Mokytojų kaip ir nėra, juk žmogaus siela yra individuali ir ji vystosi savistoviai. Taip iš tikrųjų ir yra. Tačiau ezoterikoje yra žodelis „bet“, kuris kiekvieną ezoteriką priverčia pasaulį pamatyti visomis spalvomis, o ne per savo supratimo prizmę, arba kažkur tai perskaitytą „tiesą“. Ezoterika nepripažįsta įstatymų, teiginių, aksiomų, ar teoremų.  Ezoterikoje yra tik dėsniai.  Todėl tikras ezoterikas yra gražus tiek savo vidumi, tiek savo išore. Jei sutiksite ezoteriką kuris teigia, tuomet jis tikrai ne ezoterikas, bet apsišaukėlis – šarlatanas.

 Dažniausiai žmogus mokinasi iš susiklosčiusių situacijų, perskaitytų knygų, asmeninių potyrių, artimiausių draugų patarimų ir t.t. Tiksliau, iš pat pradžių žmogus nesimokina, bet užpildo savo protą kitų ir savo susikurtais nurodymais, įstatymais ir kitais teiginiais „tik taip turi būti, bet ne kitaip…“. Ir kada protas tampa „protingas“, štai tuomet ir pasideda mums visiems nepatinkančios gyvenimo pamokos. O jos yra labai skaudžios, nes kaip kitaip žmogus supras, kad jis eina ne į tą pusę. Štai tada ir atsiranda poreikis turėti Mokytoją, kuris vestų, nukreiptų ir mokintų eiti slidžiais gyvenimo labirintais. Protas juk nemokina, kad reikia visas įgytas žinias paversti išmintimi, jis tik ieško pačio lengviausio kelio iš susidariusių situacijų. Štai ta dvilypė sistema: protas ir siela sukuria pamokas per kurias visada laimi siela. Per jas siela įgauna patirtį ir begalinį ratą reinkarnacijų, na o protas su kūnu pasilieka pūti žemėje. Dar gerai, jei kūną maitinote įvairiausia chemija: greitai paruoštas maistas, vaistai, gazuoti gėrimai… Tuomet „protingas kūnas“ dar ilgai pasiliks užkastas žemėmis. Tik patarčiau jį daug giliau užkasti, negu 2 metrai, kitaip jūsų proto ir kūno radiacija dar ilgai švitins kitų žmonių kūnus. Žiauriai pajuokavau, bet tai tik mano supratimas, todėl jūs turite pilną teisę to nesureikšminti ir mąstyti kitaip.

Kada yra tiek daug ezoterinės literatūros, tikrai gali bet kam susisukti galva ir žmogus lengvai gali pasimesti kur „Tiesa“, o kur „Melas“. Todėl tikrojo Mokytojo suradimas tampa labai sudėtingas. Dvasinis Mokytojas yra Mokytojas, o Sielos Mokytojas ( toliau Sielovadininkas ) yra treneris, auklėtojas, todėl būtų gerai, kad nemaišytume šių dviejų sąvokų. Auklėtoją, trenerį Sielovadininką galima pačiam pasirinkti, nes čia galioja žemiški įstatymai. Treneriai, auklėtojai irgi gali pasirinkti sau mokinius ir jie stengiasi pasirinkti tik sau tinkamus mokinius, iš kurių tikisi gauti kažkokios tai naudos. Ta nauda gali būti ir nesavanaudiška, tačiau tokiems žmonėms labai svarbus jų autoritetas ir pripažinimas. Tai žmogiškos vertybės apipintos egoistiniu dvasingumu, kurio mes visi turime. Visi iš to paties molio, todėl baikime kitus garbinti ir aukštinti. Dievai žemėje negyvena, nes juos jau seniai mes patys – žmonės išžudėme – visi pranašai buvo išžudyti ir tai yra faktas. Todėl savo trenerius, auklėtojus Sielovadininkus jūs galite rinktis patys, o jie jus irgi renkasi. Juos galite keisti vieni ir kiti, ką sėkmingai iki šiol darėte ir ką dar toliau darysite. Vieni kitais nusivilsite, keiksite jei ne garsiai, tai širdimi, „pudrinsite“ vieni kitiems protus ir darysite įvairiausias manipuliacijas su patikliaisiais ir daugiau jautresniais žmonėmis. Gal ir labai jau nesmagiai skamba, bet pripažinkite, kad tame daug teisybės tikrai yra, o gal ir visa teisybė. Ką gali žinoti… Todėl pasirinkti galima tiktai auklėtoją arba trenerį Sielovadininką, bet ne Dvasinį Mokytoją.

Dvasinį Mokytoją surasti yra beveik beprasmiška.

Dvasinis Mokytojas pats suranda savo mokinius

Rinkdamiesi ir ieškodami savo Mokytoją mes žiūrime kiek jis yra padaręs stebuklų, kiek išleido savo mokinių, kokia yra jo paklausa, koks yra jo žinomumas, kas yra dėstoma jo mokykloje, kaip jis gyvena, su kuo ir t.t. ir t.t. Ieškodami pagal tokius kriterijus mes surasime tiktai savo Sielos Mokytoją, bet tikrai ne Dvasinį Mokytoją. Taip ieškodami ir spręsdami mes tampame lygtai kaip ir „aukštesni“ už savo ieškomą Mokytoją, nes jo įvardinimui mes keliame tokius didelius reikalavimus. O kas mes tokie esame, kad galime Mokytoją įvertinti??? Jei mokame patys įvertinti, tuomet kam mums reikalingas Mokytojas?

Daugelis žmonių tik tariasi, kad jiems reikalingas Mokytojas, nors iš tikrųjų, jiems reikia ne Mokytojo, bet tiktai greitai, dar niekur negirdėtų, žinių. Mano gyvenimo kelyje tokių „mokinių“ pasitaikė turbūt daugiausiai. Tokie žmonės dažniausiai tampa fanatikais – šizofrenikais, nes jie beatodairiškai puola į tas organizacijas kurios skelbiasi, kad gali duoti „to ko dar niekas nedavė“. Tuomet labai greitai prisiriša prie tokių Sielos Mokytojų ir tampa tik tos Tiesos skleidėjais – fanatikais, arba labai greitai „atšąla“ ir puola ieškoti kitos tiesos – žinių.

„Per didelis ir nenuoseklus įvairių žinių troškimas

ir ieškojimas –  šizofrenijos simptomas“

ez. m. dr. Mindaugas Stravinskas

Todėl, pirmas žingsnis savo Mokytojo paieškose yra nuoširdus atsakymas į tokius klausimus:

 • Ar aš esu pasiruošęs priimti Mokytoją ir jo mokymą?
 • Ar aš esu pasiruošęs besąlygiškai vykdyti jo patarimus ir rekomendacijas?
 • Kaip aš įsivaizduoju koks turėtų būti mano Mokytojas?

Tai labai svarbus žingsnis, nes kaip jūs įsivaizduojate koks turėtų būti jūsų Mokytojas, tokį jūs jį ir gausite, tiksliau sutiksite. Panašus traukia panašų – tai Visatos dėsnis.

O Dvasinis Mokytojas nieko nemokina ir neaiškina, ar savo stebuklais, manieromis, išvaizda ir „kitų“ perpasakotomis tiesomis nemanipuliuoja jūsų pasitikėjimu. Jis kaip tik atvirkščiai, sujaukdamas jūsų protą priverčia jus pačius keisti savo supratimą. Šiandien jis gali sakyti viena, o rytoj, kaip jums gali iš pirmo žvilgsnio pasirodyti, sakyti visai ką kitą. Jo žodžiuose, kaip jums gali pasirodyti, gali būti prieštaravimų, prieš tai pasakytai minčiai, bet tai tik iliuzija. Prieštaravimais, neatitikimais Dvasinis Mokytojas sujaukia jūsų protą tam, kad jūs nesilaikytumėte kaip grobuonys įsikibę savo įsitikinimų, o pradėtumėte bent kiek tai suabejoti savo tiesa. Tokiu  būdu, Dvasinis Mokytojas, jūsų pačių pastangomis, parodo, kad gali būti ir kitaip. Jau pradžioje minėjau, kad ezoterikoje visada egzistuoja žodelis „bet“, tokiu būdu jūs pradedate suprasti, gyvenimas yra gražus, viskas priklauso tik nuo mūsų įsitikinimų ir požiūrio. Jei žmogus to nesupranta ir pradeda abejoti savo Dvasiniu Mokytoju, tuomet tas žmogus yra nepasiruošęs Jį turėti.

Dvasinio Mokytojo nereikia laukti kol jis pats ateis, bet reikia tam ruoštis jau iš anksto. Dvasinis Mokytojas mokinio niekada nepasiims prieš tai su juo nepasikalbėjęs.

Paprastai pats dvasinis vystymasis vyksta savaime. Vienus mokina gyvenimas, kiti mokinasi iš knygų, treti vystosi kitų patirtimi. Tai yra pirminis etapas ir jį mes visi turime praeiti. Jei žmogui yra brukamos įvairios „tiesos“, tuomet tas žmogus yra tik žalojamas kaip asmenybė.

Bet tai nereiškia, kad jūs turite sėdėti namie ir laukti savo Mokytojo. Čia galioja tas pats principas: „reikia nusipirkti nors loterijos bilietą…“. Į jūsų gyvenimą viskas ateina tik tuomet, kada jūs esate tam pasiruošę. Džiaugsmas ateis tik tada, kada visa savo esybe suvoksite, kad liūdesyje irgi yra džiaugsmo.

Ne visi kurie atsiranda šalia Dvasinio Mokytojo tampa jo mokiniais. Kai kurie dar nemokėdami susitvarkyti su savo principais patys išeina, kiti, kurie tingi save keisti, pasilieta tik „klausytojais“. Tam, kad taptumėte mokiniais, visų pirma turite prisiimti sau visą atsakomybę norui mokytis. Įprastai, pačiam žmogui trūksta valios išeiti „virš savęs“: jis bijo prarasti save, jį laiko jo įsitikinimai – tai yra ribos kurias jis yra pats užsibrėžęs ir labai dažnai tos ribos taip įauga į žmogų, kad jis pats jų net nepastebi. Štai kodėl ne visi žmonės ir gali tapti mokiniais. Nes jų Ego yra toks didelis, kad žmogus pats savyje ir paskęsta. Daugelis žmonių ilgą laiką matydami tik horizontą – kur susilieja oras ir vanduo dažniausiai praranda viltį ir nustoja irkluoti, tuo pačiu prarasdami ir Tikėjimą, o juk žmogus be Tikėjimo, kaip medis be šaknų ir tokį žmogų anksčiau ar vėliau sugraužia, kaip kirvarpos, jo abejonės ir nepasitikėjimas. Todėl tapus mokiniu, žmogus turi pasitikėti savo Mokytoju, kad ir kokios būtų sunkios ir nemalonios jo duodamos užduotys.

Būčiau nesąžiningas jei nepaminėčiau tai, kad savo Dvasinį Mokytoją galite ir jūs patys pasirinkti, tik tuomet apie savo apsisprendimą būtina pranešti savo pasirinktam Dvasiniam Mokytojui. Ir čia labai svarbu: jūsų apsisprendimas turi būti tvirtas ir labai gerai apgalvotas. Čia ir yra visas skirtumas, nuo to ar jūs pasirenkate savo Dvasinį Mokytoją, ar jus jis pats pasirenka. Jei Mokytojas pasirenka jus, jūs galite palikti jį, jei jis jums kažkuo tai neįtiko, bet jeigu jūs patys pasirenkate savo Mokytoją, tuomet kelio kaip ir atgal nėra. Kada žmogus pats pasirenka savo Mokytoją, tuomet jis pasirenka ir savo Likimą, o Likimas tai ne čiuožykla – ką noriu tą ir darau. Kiekvienas jūsų sąmoningas, arba nesąmoningas pasirinkimas formuoja jūsų ateitį. Nuodėmė ir yra manipuliavimas Likimu, o Likimas – yra pasirinkimas. Todėl, jei blogai pasirinkote, niekada nepergyvenkite, nes tas pergyvenimas ir gimdo Karmą. Gal kitiems ir bus naujiena, bet manau, kad turite vieną kartą atsimerkti ir išgirsti kitokią, naują Tiesą:

Nuodėmė –  tai ne Pasirinkimas.

Nuodėmė – tai Pergyvenimas dėl savo blogo pasirinkimo,

O Pergyvenimas yra jausmų ir emocijų pliūpsnis

Todėl nuodėmė neegzistuoja, jei nėra pergyvenimo. Tokiu būdu žmogus gali daryti ką tik nori, nes bet koks jūsų daromas darbas yra tik jūsų pasirinkimas ir neapgaudinėkite savęs utopine idėja, kad yra „geri“ ir „ blogi“ darbai. To tikrai nėra.

Yra Karmos dėsniai ir tik pagal juos mūsų sielos vystosi

Kas vienam atrodo gerai, kitam gali būti visiškai blogai ir atvirkščiai. Net Visatoje gėrio ir blogio sąvoka neegzistuoja, yra tik energijų priešybės. Todėl Dievas – gėris ir Šėtonas – blogis Visatoje neegzistuoja. Gėris – Dievas ir blogis – Šėtonas yra tik Žemėje, mūsų prote. Mums pasakė, mes ir patikėjome. Taip vyksta visuotinė žmonijos debilizacija. Kam to reikia? Tam, kad žmones būtų galima lengviau valdyti. Susimąstykite nors vieną kartą apie tai… Nors tai ir labai įdomu, tačiau grįžkime prie savo temos.

Todėl, kada nutariate, kad jūsų pasirinktas Dvasinis Mokytojas yra netinkamas pasirinkimas, į jūsų sielą yra įrašomas nusižengimas – nuodėmė, kurią anksčiau ar vėliau, šiame ar kitose reinkarnacijose, jums reikės išpirkti. Taip formuojasi Karma. Štai kodėl, kartais yra daug geriau laukti savo Dvasinio Mokytojo, kuris jus pats pasirinks, o ne pačiam pasirinkti. Nors aš pats esu už pastarąjį – savo paties pasirinkimą.

Pabaigai Anthony de Mello meditatyvus pasakojimas:

Mokytojas pažadėjo mokiniui daug vertingesnį praregėjimą nei tie, kurie surašyti raštuose.

Sykį, kai kiek suirzęs mokinys tai priminė, Mokytojas tarė:

-         Eik į lietų, te dangaus vandenys permerkia tavo galvą ir rankas – tai ir bus pirmoji patirtis.

Kitą dieną atėjęs mokinys pasakoja:

-         Aš paklausiau jūsų patarimo. Vanduo pliaupte pliaupė per mano nugarą, o aš vis stovėjau tarsi paskutinis kvailys.

-         Kaip pirmam kartui tai neblogas praregėjimas, tiesa? – tarė Mokytojas.

6 komentarai

 1. Sveiki nezinau kur kreiptis. Sianakt sapnavau sapna jog bendrauju su kaskokiom butybem kuriu nemaciau bet susirasinejome ant kraidines lenteles as ju klausiu kas jus ir ko jus noryte o jie atraso zodi pink ir kaskokius tai zenklus piese ir ne lietuviu kalba o anglu sapnuoju dar jog gulime su vyru bendraujame su tom butybem ar tai ateivei ar kaskokios dvasios tame sapne bebendraujant pasidare nejauku ir su vyru pasoke is lovos mus lyg suparalyzo toks jausmas lyg sutrauke kuna. Ir as prabudau iskart ir nebegalejau uzmigti. Mano vyras ira isvykes dirba uzsienije. O as lietuvoje bunu. Ar cia kaskas blogai reiketu sunerimti? Ka tai galetu reiksti?

  • Jūs tiesiog labai pasiilgusi savo vyro, todėl ir ateina į galvą tokios mintys ir sapnai. Sumažinkite, savo vyro atžvilgiu, savo pavydą ir viskas atsistatys į savo vėžes. Jūsų vyrui nieko blogo nenutiks.
   Sėkmės

 2. Sveiki, norėjau paklausti ką galėtų reikšti toks sapnas ? Sapnavau, kad prašiau pakabučio su akim ir man sako moteris tas pakabutis nėra šventas, tačiau sakau, kad man jis patinka jis mane apsaugos, tada sako gerai. Tada kitas sapno epizodas aš jaučiu, kad esu mirus ir esu dvasia, matau kaip važiuoja greitoji, greitoji į mano daugiaaukštį, o aš esu labai išsigandusi ir prašau Dievo, kad man leistų gyventi, sakau, kad aš mylėsiu žmones, o man kažkoks balsas sako tu ir esi meilė. Tada trečias sapno epizodas stoviu ratu su žmonėmis mes susikibome rankomis ir aš pabudau. Ir kitą dieną gavau pakabutį su akimi dovanų.

  • Jūs einate teisingu keliu, esate kūrybinga ir pilna idėjų. Tačiau idėjas reikia realizuoti. Nebijokite nei savęs, nei savyje kylančių prieštaravimų. Jei jau nutarėte – eikite, nedvejokite. Skaitykite knygas, domėkitės vadyba. Jūs turite visas savybes tapti savo biznio vadove.
   Sėkmės

 3. Kai buvau vaikas nepamenu kiek buvo metų,labai dažnai naktim išeidavau iš kūno,tik vėliau supratau,kas tai buvo per būsena.
  Dabar to nėra.Bet sapnuoju ar matau mirusius žmones,jie man praneša kažkokius būsimus įvykius,arba tiesiog sapnuoju kas vyksta esamu laiku ir už tūkst.kilometrų,vykstnčias gamtos stichijas arba konkrečius įvykius.
  Kas aš ir kokioms jėgoms padedant tai vyksta?

  • Jei pas Jus tai vyksta spontaniškai, nevalingai…, tuomet tai yra tik Jūsų psichinės būsenos klajonės. Žinau. Daugelis žmonių galvoja, kad tai yra jų seniai mirusių žmonių perduoti gebėjimai, arba kad tas žmogus praeitame gyvenime dirbo tokį darbą, ar panašiai… Dabar, po tiek metų ezoterinio darbo, aš labai puikiai supratau, kad tai ir yra, kaip norima manyti, tačiau tai pati Karma. O Karmą reikia atpirkti. O kaip atperkama Karma??? Priešingais veiksmais. Tarkime, jei Jūs ką nors įžeidėte šiame gyvenime, tuomet kitame gyvenime Jus įžeis, o kad to nebūtų Jums reikia tapti daugiau atlaidesniu, supratingesniu ir t.t. Vienu žodžiu daryti bet ką, bet stengtis daugiau kitų neįžeidinėti. O dabar gaunasi taip: Šiame gyvenime aš gaunu Karmą iš kitų savo giminės giminaičių ir tai yra vadinama DOVANA. Jūs ką??? :)
   Galiu dar kartą labai aiškiai pasakyti, kad tai ką Jūs gaunate iš praeities, tai yra Karma, o jei dar aiškiau tai yra pats tikriausias giminės prakeikimas.
   Įsiminkite visam savo gyvenimui – TIK ŠIAME GYVENIME SUNKIU DARBU IR TIK TURINT SAVO MOKYTOJĄ, ĮGYTOS ĮVAIRIOS GALIOS YRA TIKRŲ TIKRIAUSIA DOVANA. Štai su tokia DOVANA Jūsų visi matymai, girdėjimai, regėjimai, spėjimai ir t.t. bus teisingi. O dabar, pagal mane, Jūsų „gebėjimai“ ezoterine prasme nieko nereiškia. Tai tik yra Jūsų pačios proto sapalionės.
   Tikiuosi, kad neįsižeidėte. Pagalvokite ką aš pasakiau. Mano žodžiuose yra labai daug tiesos.
   Sėkmės

Parašykite komentarą