ODĖ ATSAKINGUMUI

Jūs niekada nelaimėsite šitame gyvenime ir kituose tol, kol neišmoksite kontroliuoti savo proto. Atsakomybė – štai kas Jus gali padaryti laimingais. Mano pastebėjimu, 99% žmonių visiškai nenori su savimi dirbti. Visi šitie žmonės gyvena savo svajonių – iliuziniame pasaulyje. Niekas nenori mirti, bet visi nori patekti į rojų. Viskas mūsų prote. Reikia išmokti su juo dirbti. Pataikavimas, susitaikymas, griežtumas, principai, moralė, nekreipimas dėmesio, meditacijos, religija ir t.t. Jūsų proto tikrai nesuvaldys. Nebent tik apramins tam momentui. Bet koks akmenukas Jūsų bate vėl privers jį dirbti. Savo protą mes galime „suvaldyti“, tiktai įgydami atsakomybę.

Tol, kol mes elgsimės vadovaudamiesi savo emocijomis, mes visada pralaimėsime ir kas baisiausia, mes dėl to dar labiau pergyvensime ir gailėsimės, kas padarys mus dar nelaimingesniais. Tiktai pilnas prisiėmimas atsakomybės, neleis mums nešti pergyvenimo ir gailesčio  naštos savyje.

Visi žmonės, kasdiena nori ką nors pakeisti savo gyvenime, tačiau jų nepasitikėjimas savimi ir kitais neleis to niekada padaryti. Rutina viską užgožia. Diena iš dienos viskas vis tas pats ir tas pats. Tie patys žmonės, darbai, pareigos, žmogų padaro tik dar vienu mažu smagračiu šitame pilname įvairiausių smagračių aparate, pavadinimu – Gyvenimas.

Tapkite atsakingais už savo gyvenimą, kad ir kaip keistai benuskambėtų, tačiau kiti turi pasirūpinti savimi. Visų pirma ką turite padaryti, tai kada atsikeliate neimkite iš karto telefono į rankas, o pasimėgaukite nauju rytu, nauja diena, šilta lova ir mylimu žmogumi šalia. Negalvokite apie problemas, jas Jūs ir taip spręsite visą dieną. Palikite savo protą tuščią. Tegul jis irgi pajunta kas tai yra džiaugsmas, tegul ir jis pakvėpuoja laisvu nuo problemų oru. Pakraukite jį džiaugsmu, tada jis pradės dirbti tiktai Jūsų naudai – džiaugsmui, kuriuo Jūs gyvenate. Tik taip Jūs savo protą padarysite savo draugu, o ne savo šeimininku.

Protas yra ribotas, todėl jis gali išspręsti ir priimti tiktai tam tikrą sprendimų skaičių. Toliau, jis pradeda dirbti bet kaip. Štai, kodėl vakare mes dažniau padarome daugiau klaidų, negu ryte. O geriausius sprendimus, kaip nekeista, mes priimame vidurį dienos. Štai kodėl, rytas ir vakaras yra tas laikas, kurį mes turime skirti tiktai sau ir kaip sako ezoterinė filosofija jis turi būti nukreiptas tiktai į džiaugsmą. O vidurį dienos geriausia palikti savieigai – tegul Jūsų kūnas ir protas patys dirba. Štai tada Jūs tapsite sėkmingais žmonėmis ir Jūsų protas pradės dirbti Jums ir priims tiktai teisingus sprendimus.

Pradėkite tvarkyti patys savo gyvenimą, pradėkite gyventi čia ir dabar ir Jūs tapsite sąmoningais žmonėmis, o ne žmonėmis svajotojais. Tik tokiu būdu žmogus tampa sėkmingu, o ne kaip visi. Mėgstu kartais pasakyti: „Gyvensite kaip visi, tai ir mirsite kaip visi“. Nesakau, kad tapsite nemirtingais, tačiau Jūsų gyvenimas ne tik, kad bus įvairesnis, tačiau jis bent jau įgys kažkokią tai prasmę ir netgi Jūs galėsite palikti kažkokį tai savo pėdsaką.

Neužkraukite savo proto Jums nepriimtina informacija. Nebūkite ten kur Jums yra nemalonu ir nejauku. Pataikaukite savo įpročiams, moralei ir įsitikinimams, nors jie ir nėra teisingi, bet svarbiausia nebijokite keistis. Viską darykite iš savo vidaus ir nebijokite suklysti. Visada prisiminkite: „Padaryta nuodėmė, jau yra ne nuodėmė. Padaryta nuodėmė tampa patyrimu, arba pamoka“. O ko mes visi čia atėjome? Išmokti pamokas, įgauti patyrimo ir taip įgyti išminties.

Tapkite atsakingais. Kurkite savo gyvenimą, visiškai nepanašų į kitų ir prisiimkite atsakomybę už tai ką darote, ar sakote. Laikykitės savo žodžio. Jei pasakėte, tuomet imkite ir padarykite, arba iš viso negalvokite. Gyvenimas niekam nepataikauja, o labiausia tai jam nepatinka žmonės apgavikai. Jis, kaip ir Jūs melagiams nepadeda.

Pamilkite savo kūną. Priimkite jį tokį, kokį turite. Žavėkitės juo ir leiskite juo žavėtis kitiems. Nedarykite iš savo kūno urnos dulkėms. Niekada nesakykite: „Dulke buvau – dulke pavirsiu“. Žmogaus kūnas tai stebuklas. Negyvenkite praeitimi, ar ateitimi. Tik praeityje ir ateityje Jūsų kūnas gal ir buvo, ar bus dulke, bet duotu momentu Jūsų kūnas yra tikras stebuklas. Gyvenkite dabartyje. Taip moko ezoterinė filosofija ir aš su ja visiškai sutinku.

Atsakomybė – tai laikinų malonumų atsisakymas, vardan amžinos meilės sau. Myliu save, reiškia, kad aš priimu save tokį koks esu ir tuo pačiu nebijau keistis. Todėl, jei Jūs nemėgstate ko nors daryti, vien tiktai todėl, kad Jums to nesinori daryti, tuomet Jūs niekada negyvensite, taip kaip svajojate gyventi. Seni žmonės niekada nesigaili, kad nepamatė kažkokio tai filmo, ar neleido sau suvalgyti skanų pyragaitį, netgi dėl nebaigto išgerti butelio alaus, ar degtinės jie nesigaili, jie dažniausiai gailisi, dėl to, kad tokiems mažareikšmiams dalykams jie paaukojo per daug laiko.

Atsakomybė – tai ir yra meilė sau. Pamilsite save, tuomet nereikės stengtis kitų mylėti ir jiems tą meilę įrodinėti. Meilė tai šviesa. Kur šviesa, ten šiluma, o kur šiluma, ten ir ramybė. Štai Jums ir visa meilės sau paslaptis. Žmogus mylintis save tampa šviesus, šiltas ir ramus. Šalia tokio žmogaus kiti žmonės pradeda lygiai taip pat jaustis, kaip ir tas žmogus. Štai kodėl meilės nereikia, netgi negalima duoti, ar dovanoti kitiems. Tapkite patys švyturiais ir Jūs kitiems nušviesite kelią.

 

Tapkite atsakingais

ez. m. dr.  Mindaugas Stravinskas

2019 08 18

Kaunas

Parašykite komentarą