Tikra meilė

Tai buvo eilinė darbo diena poliklinikoje. Apie 8:30 val. pagyvenęs vyriškis pravėrė priimamojo duris, kad jam ištrauktų siūlus iš nykščio. Į jį pasižiūrėjus man iš karto tapo aišku, kad vyriškis labai skuba. Priėjęs prie manęs jis drebančiu balsu pasakė, kad lygiai 9.00 val. jo laukia labai svarbus susitikimas.

Deja, aš, kaip įprastai, pasukiojusi galvą, jam pasiūliau prisėsti, žinodama, kad šiuo metu visi gydytojai yra užimti. Aš puikiai supratau, kad gydytojas jį galės priimti tikrai neanksčiau kaip po valandos. Tačiau, toliau stebėdama jį ir matydama su kokiu dideliu liūdesiu nueidamas jis pasižiūrėjo į laikrodžio rodykles, pas mane viduje lyg kažkas sprogo ir aš jam pajutau didelį gailestį – ir aš nusprendžiau, kadangi tuo metu pas mane nebuvo klientų, ištraukti tuos siūlus jam pati.
Apžiūrėjusi jo pirštą, pamačiau, kad žaizda labai gerai gyja. Pasitarusi su gydytoju ir gavusi jo sutikimą, ėmiausi darbo.
Bedirbant tarp mūsų užsimezgė štai toks pokalbis:
- Pastebėjau, kad jūs labai skubate. Turbūt skubate į pasimatymą?
- Ne, nevisiškai taip. Aš skubu į ligoninę pamaitinti savo žmonos.
- O tai kas su ja atsitiko? – paklausiau aš.
- Gydytojai jai pripažino Alzhaimerio ligą – gana liūdnu balsu atsakė jis.
Per tą laiką, aš nuėmiau raiščius nuo nykščio ir apdirbau žaizdą ir ėmiausi traukti siūlus. Kada jis vėl pasižiūrėjo į laikrodį, aš jo paklausiau:
- Tikriausiai jūsų žmona labai jaudinsis jei jūs pavėluosite?
- Gaila, bet mano žmona jau kaip penkti metai manęs visiškai nepažįsta, – atsakė jis ir palingavęs galvą pridūrė, – ji netgi neprisimena kas jai aš esu.
- Ir jūs vis tiek einate pas ją kiekvieną rytą, netgi žinodamas, kad ji jūsų neprisimena, – su didžiausia nuostaba sušukau aš.
- Tai ji nežino kas aš, bet aš tai žinau, kas ji, – nusišypsojęs ir tėviškai pliaukštelėdamas man per ranką, ištarė jis.
 
Dar ilgą laiką ir su didžiausiu sunkumu aš negalėjau sulaikyti ašarų. Kada jis nuėjo, per mano kūną prabėgo drebulys ir aš tylomis sau ištariau: << Bet juk tai ir yra ta tikroji meilė, apie kurią aš ir daugelis kitų žmonių svajoja visą savo gyvenimą>>

Parašykite komentarą