Straipsniai
Aš tik mažas vandenyno lašelis

Žmogus yra vienintelis ir nepakartojamas. Unikali būtybė ir ši būtybė vystosi. Įsitikinimai, įpročiai, mintys, žinios, net charakteris atsiranda vėliau, kaip apnašos. Ne tuščioje vietoje visa tai susiformavo. Tai kas gi buvo iš pradžių? Vieni mano, kad mes buvome tuščiu lapu. O ar jūs pabandėte, nors minutei, tapti tuščiu lapu? Užsimerkite. Pabandykite nuvyti visas mintis. Įsivaizduokite tuštumą… Jūsų galvoje tuštuma. Tačiau ar jūs nesate savimi? Mintys sustabdytos, protas nedirba, tačiau liko nepaaiškinamas jausmas, kad aš esu aš. Skaityti daugiau…

Sielos reinkarnacija

Kada mes gimstame – mes esame ne vieni,  gyvename ir mirštame taip pat ne vieni. Nors kartais ir atrodo, kad nieko nėra šalia. Tačiau dauguma žmonių net neįsivaizduoja, kokius gilius ryšius jie turi su kitais žmonėmis. Be mums žinomų įprastų asmeninių santykių, dar egzistuoja sielų santykių sistema. Pabandykime tuos santykius aptarti. Skaityti daugiau…

Kas yra kančia?

Kančia – tai Laimės taurintoja. Kuo didesnė Kančia, tuo Laimė, kuri ateis po to, bus tauresnė. Kančia, visada kažkada tai baigiasi, žinoma, jei pats žmogus nenusprendžia toliau kentėti. Juk Kančią galima ir pasirinkti… Skaityti daugiau…

Manipuliacija žmonėmis

Jau daugelis žmonių žino, nujaučia, o kiti netgi įsitikino, kad mus supantis pasaulis yra sudarytas iš energijos ir, kad ta energija yra nepastovi, kintanti, kaip ir pats žmogus. Daugiausia kinta žmogaus emocijos, jausmai, supratimas. Visa tai mes pastebime ne tik kituose žmonėse, bet ir savyje. Materialumas jau apleidžia vietą sielai. Ir mane, kaip ezoteriką – parapsichologą tai džiugina. Nors iš kitos pusės kartais pagalvoju, kad taip ir turi būti. Tai visiškai natūralus procesas. Besiplečianti Visata, priverčia plėstis mūsų sąmonei. Keičiantis sąmonei, keičiasi ir pasąmonės turinys, o taip kaip žinoma jau yra siela. Sielai tampant tyresnei, sumažėja Karmos poveikis žmogui ir jį supančiam pasauliui. Žmogus tampa daugiau panašesnis į tai, kuo Dievas ir norėjo jį matyti.

Skaityti daugiau…

Skambutis Dievui

- Alio, Sveiki! Ar galiu pakalbėti su Dievu?

– Sveiki! Jungiu!

Skaityti daugiau…

Paveikslas malonus dievo akiai

Dievas turi savo biblioteką. Ji didelė ir į ją telpa labai daug knygų, bet ne kiekviena knyga ten papuola. Ne išvaizdoje esmė, o turinyje. Kiekviena savita ir kiekvienoje sava Tiesa. Tai knygos parašytos meilės kalba ir visos su iliustracijomis. Meilės nesuprasim jei tik skaitysim, arba tik matysim, arba pabandysime pajausti. Mano nuomone, Meilė tai visų šešių pojūčių junginys: lytėjimo, skonio, klausos, uoslės, regos ir aišku šešto pojūčio – intuicijos. Aš dar pridėčiau ir septintą: vaizduotę. Manau, kad apie ją jau greitai ir kiti prabils. Tai labai stiprus pojūtis, nes su vaizduote mes kuriame pasaulį ir matome tokį pasaulį kokį patys sukuriame.

Skaityti daugiau…

Žmogiški norai ir ar gyvena dievai žemėje

          Žmogus yra savo paties norų vergas. Taip žmogus tampa kūrėju. Jis kuria viską, net pats to nesuprasdamas. Iš pradžių, kiekvienas atskirai, arba drauge kuriame savo ateitį: kur mokytis, kokią specialybę pasirinkti, sekti tėvų pėdomis, tęsti jų pradėtą veiklą ar važiuoti į užsienį. Kuriame savo santykius su kitais žmonėmis: draugas- priešas, būreliai, sektos. Ieškome savo antros puselės, to žmogaus su kuriuo būtų lengva, kuris mus suprastų iš pusės žodžio, pataikautų, padėtų, apgintų, patenkintų kūnišką aistrą, pagimdytų/pradėtų sveiką vaiką, uždirbtų pakankamai/daug/ labai daug pinigų, būtų protingas, užimtų aukštą postą, namas, sodas, jachta, automobilis, jokių žvilgčiojimų „į kairę“, tuo labiau ėjimų, sąžiningumas, nuolankumas ir t.t. ir t.t.

Skaityti daugiau…